حل مشکل کمبود آب در مسجدسلیمان

عصر جنوب: فرماندار مسجدسلیمان گفت: با توجه به اقدامات انجام شده همچون نوسازی مخازن آبرسانی قدیمی، مشکل کمبود ظرفیت آبرسانی شهرستان به‌زودی حل می‌شود.

علیرضا گروئی اظهار داشت: مشکل ما در برخی مناطق شهرستان این است که آبرسانی به صورت ۲۴ ساعته و مستمر نیست زیرا ظرفیت آبرسانی کم است و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که جهت افزایش ظرفیت آبرسانی و افزایش ذخیره آبی، مخازن آبی قدیمی شهرستان نوسازی شود.

وی ادامه داد: اخیرا ۲ مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب بازسازی شده‌اند و یک مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی نیز در حال بازسازی است که هفته‌های آینده وارد مدار خواهد شد.

گروئی تصریح کرد: میزان ظرفیت نگهداری آب شهرستان در روز کمتر از ۷۰ هزار مترمکعب بوده است که با نوسازی و وارد مدارشدن مخازن جدید، ذخیره آب و ظرفیت آبرسانی به ۲ برابر افزایش می‌یابد.

فرماندار مسجدسلیمان در پایان گفت: در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد مردم شهرستان آب را به‌صورت مستمر و ۲۴ ساعته دریافت می‌کنند در حالی که با فعال‌شدن مخازن جدید میزان آبرسانی به مردم به‌صورت پایدار و مستمر به ۸۰ درصد خواهد رسید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.