رواج زمین خواری در خوزستان

عصر جنوب: دکتر اسماعیل جلیلی گفت: برای نادیده گرفتن قانون و دور زدن متصدیان قانون گاهی اوقات تبانی هایی صورت می گیرد که این روش بیشتر مورد توجه زمین خواران قرار می گیرد فرصت طلبان با فشار و لابی هایی که انجام می دهند سندهای قانونی می گیرند.

دکتر اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان در خصوص علل زمین خواری در استان اظهار کرد: سوء استفاده، عدم رعایت قانون و بعضا نادیده انگاشتن مسئولینی که مسوولیت محافظت از اموال ملی را دارند.

وی تصریج کرد: برای نادیده گرفتن قانون و دور زدن متصدیان قانون گاهی اوقات تبانی هایی صورت می گیرد که این روش بیشتر مورد توجه زمین خواران قرار می گیرد فرصت طلبان با فشار و لابی هایی که انجام می دهند سندهای قانونی می گیرند.

جلیلی ادامه داد: زمین خواری پدیده نامیمونی است که در خوزستان به شدت رواج پیدا کرده است و متاسفانه متولیان امر هیچ اقدام جدی در این خصوص انجام نمی دهند.

وی گفت: گاهی اوقات دستگاه های دولتی بهانه عدم تعیین  حدود زمین ها را مطرح می کنند خلا قانونی و تضاد هایی که بین دو دستگاه  مربوطه وجود دارد همه این ها باعث می شود تا زمین خوران سوء استفاده بکنند و از این خلا ها به نفع خودشان بهره ببرند.
نماینده مردم مسجدسلیمان تصریح کرد: متولیان باید قانون را رعایت کنند  تلاش کنند جاهایی که سوءاستفاده ای صورت گرفته است برخورد جدی و قانونی انجام دهند

جلیلی افزود: متاسفانه شبکه هایی ایجاد شده است که با حمایت از هم دیگر سعی می کنند پوششی قانونی به تخلفاتشان داده شود و عملا هر چیزی هم که گفته شود راه به جایی نمی برد دلیل آن هم این است که دستگاه هایی که ناظر هستند و باید برخورد بکنند تحت تاثیر تبانی هایی قرار می گیرند.

وی بیان کرد: این تبانی ها هدر دادن اموال ملی است و از طرف دیگر سود جویی و بهره برداری عده قلیلی است که این جسارت را دارند و دست به همچین تخلفاتی می زنند و متاسفانه تا به امروز هم خیلی با آنها برخورد نشده است.

جلیلی تاکید کرد: در نیمه دوم سال جاری توزیع اعتبارت چه در سطح ملی و چه در سطح استانی به خصوص اعتبارات ماده ۱۸۰ عملی می شود انتظار ما این است که مدیران دولتی و دستگاه های اجرایی با حفظ امانت این  اعتبارات و منابعیرا  که خیلی سخت دولت آن ها را تامین و توزیع میکند برای خدمات عمومی به مردم و توسعه زیر ساخت ها در شهرستان ها هزینه کنند

نماینده مردم مسجدسلیمان در پایان اذعان کرد: از مسئولین انتظار داریم از اقدامات ناپسندی که منجر به  تلف کردن این منابع  است  پرهیز کنند و با مدیرانی که این منابع را به درستی مصرف نمی کنند یا تلاش می کنند که منابع را جا به جا کنند برخورد قانونی صورت گیرد.