تماشاگران مسجدسلیمانی سرنیزه پرتاب کردند!

عصر جنوب: کمیته انضباطی در این مورد رای داد و نفت مسجد سلیمان را ۱۰ میلیون تومان جریمه کرد ولی می‌خواستیم به مدیرعامل توضیح‌های لازم را بدهیم. خود رضائیان از دیدن این سرنیزه تعجب کرد و قول داد که تمهیدات لازم برای جلوگیری از این مسایل در آینده در نظر بگیرد.
حسین عبداللهی عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد دلیل حضور مسعود رضائیان مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان در این کمیته گفت: در مسابقات قبلی تخلفاتی رخ داده بود که ما مدیرعامل را دعوت کردیم تا تذکرات لازم را به او بدهیم. در یکی از مسابقات یک شی خطرناک شبیه سرنیزه به طرف زمین پرتاب شده بود. از این نیزه‌هایی که بالای نرده‌های خانه‌ها قرار دارد را به طرف زمین پرتاب کرده بودند. البته کمیته انضباطی در این مورد رای داد و نفت مسجد سلیمان را ۱۰ میلیون تومان جریمه کرد ولی می‌خواستیم به مدیرعامل توضیح‌های لازم را بدهیم. خود رضائیان از دیدن این سرنیزه تعجب کرد و قول داد که تمهیدات لازم برای جلوگیری از این مسایل در آینده در نظر بگیرد.

منبع: رهیاب

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.