پتروشیمی مسجدسلیمان نقش مهمی را در ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگی ساکنین منطقه محروم مسجدسلیمان ایفا کرد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:به گزارش عصرجنوب، مشعل صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فعال و توسعه ای صنعت نفت در چند دهه گذشته ضمن گسترش همه جانبه در عرصه های مختلف، تنوع محصولات و ارائه خدمات در جای جای کشور و صادرات محصولات تولیدی، نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور و کمک به تحولات اقتصادی و به خصوص توسعه اشتغال کشور داشته است، این صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال در مناطق محروم شمال خوزستان ایفا کرده.

این که بگوییم پتروشیمی مسجدسلیمان نقش مهمی در ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگی ساکنین منطقه محروم ایفا کرد و در راس این کار یوسف داودی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان نقش مهمی در احداث این شرکت بزرگ داشته، شاید سختی تکراری به نظر برسد اما وقتی مزیت های بی دلیل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در منطقه را مرور می کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که درباره این مزیتها هر چقدر سخن بگوییم کم است.

ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگی ساکنین منطقه محروم مسجدسلیمان باعث شده که امید به اشتغال در جوانان مسجدسلیمان زنده شود و دیگر جوانان مناطق بختیاری نشین دچار پیامد های منفی مهاجرت برای اشتغال نمی شوند.

در سال هایی که مسجدسلیمان رتبه نخست در بیکاری و خودکشی خوزستان را کسب می‌کرد صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان بیشترین سهم در ایجاد اشتغال در شمال خوزستان داشتنه است که این به این معناست ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگی ساکنین منطقه محروم که یکی از اهداف اصلی دکتر یوسف داوودی بود به بار نشست و مردم محروم مسجدسلیمان مزیت های صنایع پتروشیمی را در سفره های خود لمس میکنند.