تابلویی بنام پارک زاگرس

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: وقتی کلنگ آن زده شد ،خوشحالی فراوانی در میان اهالی ایجاد کرد،برهوتی که تنها در فصل بهار رنگ سبز را به خود میدید ،قرار شد با احداث پارک زاگرس ،برای همیشه سبز بماند .


حالا اما با پیگیری های شهرداری،نه از سرسبزی خبری است ونه از پارک،پارکی که قرار بود پاسخگوی نیاز اهالی به فضای سبز باشد در نیمه راه رها شده ویک سالی است کسی هیچ سراغی از آن نمی گیرد .
اهالی محله فاز دو هشت بنگله مسجد سلیمان وقتی از رسیدگی مسئولین به مشکلشان به کلی نا امید شدند ،خود دست بکار شده و با استفاده از بشکه های آب وبیلهایی کوچک ،به همراه فرزندانشان نهال میکارند و با آوردن آب از خانه های خود، نهالها را آبیاری می کنند .
آنها میگویند اگرچه شهرداری ها متولی اصلی ایجاد فضای سبز در قالب بوستانهای محله ای هستند امادرمسجد سلیمان شهرداری این شهر از زیر بار این مسئولیت شانه خالی
می کند .

اهالی منطقه هشت بنگله مسجد سلیمان که بیشتر جمعیت آنرا خانواده فرهنگیان تشکیل
می دهد از زمان احداث این محله تا کنون، بجز اشتراک آب وبرق وآسفالتی که حالا تنها اثری از آن مانده خدمات دیگری دریافت نکرده اند واز مسئولین میخواهند حداقل پیگیر ادامه احداث پارک محله شان باشند .

از آنجائیکه احداث فضای سبز و بوستانهای محله ای در سلامت روح وروان شهروندان بویژه افراد مسن که تو انایی رفتن به مناطق مختلف را ندارندنقش بسزایی دارد اما متاسفانه در مسجد سلیمان به این موضوع کمتر توجه شده وبسیاری از محلات این شهرستان فاقد بوستانهای محله ای هستند .
اهالی منطقه فاز۲هشت بنگله میگویند با هزینه خود نهالها را تهیه می کنند و با شیوه ای کاملا ابتدایی آنهارا آبیاری میکنند وهیچ یک از مسئولین شهرداری هم پیگیر رفع مشکلشان نیستند.
اما در این سو، شهرداری مسجد سلیمان که خود به دلیل کم کاری شهردار، در فضای مجازی شهرستان بدجوری مورد هجوم مردم این شهرستان قرار گرفته و همین دیروز هم یک جلسه طرح سوال راپشت سرگذاشته،آنقدر درگیر حواشی است که کمتر به مشکلات شهروندان توجه دارد . جمع آوری نکردن دو ماهه زباله شهروندان در سطح شهر ،عدم پرداخت حقوق کارکنان ،پروژه های نیمه کاره ای که کم کم دارند به پسماندهای عمرانی تبدیل میشوند ،همه وهمه مشکلاتی است که لاینحل مانده وشهردار این شهرستان صحبت از ساخت سیتی سنتری می کند که بیشتر شبیه یک رویاست تا واقعیت.
به هر حال باید گفت علت توقف عملیات احداث پارک زاگرس مسجد سلیمان هرچه باشد ،با توجه به نیاز شهروندان باید در مدت زمان کوتاهی تکمیل ودر اختیار شهروندان قرار گیرد ،تا مردم این منطقه مسجد سلیمان هم همانند دیگر شهرهای استان از داشتن یک بوستان محله ای بهره کافی ببرند .