رضایت در عین نارضایتی/یادداشت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رضایت در عین نارضایتی محمد رستمی

اگرچه خیلی دیر وبا مقاومت شدید !! اما ،بالاخره، شورای شهر مسجد سلیمان !!
در مقابل درخواست مردم تاب نیاآورد، وَصَلاح را در آن دید، تا از شهرداریِ که، کارنامه قابل ارائه ای در شهرستان مسجد سلیمان ندارد ،طرح سوال کند .

در این میان اما شیوه اطلاع رسانی که یکی از اعضای شورا انتخاب میکند خود بحث بر انگیز است و با کمی دقت در متن خبر منتشر شده آنچه کاملا مشهود است وبه وضوح دیده میشود ،بیشتر شبیه به اعلام رضایت اعضای شورای شهر، ازشهردار است تا نارضایتی از او،واین رضایت شاید به پاس زحمات شهردار درخلق وضعیت کنونی است که اینچنین حساب شده بیان میشود .

در لایه نخست متن خبرانتشار یافته،اگرچه انچه دیده میشود، حاکی از نارضایتی اعضای شورای شهر از شهردار است ،اما با کمی دقت در متن خبر، هر خواننده ای متوجه خواهد شد که خبر منتشر شده ، بیشتر شبیه به گزارشِ عملکردیِ مثبت، از سویِ
یکی از اعضایِ شورایِ شهر است که،باهدف خریدن زمان صورت میگیرد.

به هر حال هدف هرچه باشد ، انتشار این خبر را باید به فال نیک گرفت وگفت :
بهتر است حالا که بالاخره بعد از تلاشهای بی وقفه مردم ومطبوعات مقدمات طرح سوال از شهردار کنونی در حال انجام است ،اعضای شورای شهر به دنبال شهردار جدیدی باشند که !
توان برآوردهِ کردنِ خواسته هایِ مردم را داشته باشد ،نه اینکه تنها شخصی باشد تا کرسی شهرداری را کسب کند .

آنجور که حمزه نجف پور می گوید :در حال حاضر ۱۶ سوال برای پرسیدن از شهردار آماده شده ومردم باید در این مسیر وتا حصول نتیجه ما را یاری کنند واطمینان داشته باشند فرزندانشان در شورای شهر بهترین تصمیم را برای شهر خواهند گرفت .
وی میگوید:ما از این وضعیت راضی نیستیم ،
چرا که انتظار ما از شهردار بیش از این بود. حمزه نجف پور در پایان از مسئولین می خواهد ، فشار بر اعضای شورا ی شهر را کم کنند تا آنها بتوانند در فضایی کاملا آرام در این خصوص تصمیم گیری کنند .