بدلیل هزینه بالا ،تبلیغات کاندیداها تا اطلاع ثانوی در مسجدسلیمان تعطیل است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد رستمی/بدلیل هزینه بالا ،تبلیغات کاندیداها تا اطلاع ثانوی در مسجدسلیمان تعطیل است .

در حالی که چند ماهی است رقابت پنهان وتبلیغات زودهنگام خانه به خانه برخی کاندیداهای مسجد سلیمان آغاز شده ،اما با آمدن زلزله گویی کاخ آرزوهای این افراد نیز به تلی از خاک تبدیل شده ،همانها که جلسات تبلیغات ورایزنی های سیاسی شان را هم در خانه های مردم برگزار می کنند حالا با خانه خرابی مردم عقب نشسته اند وتنها از دور نظاره گر بیچارگی مردمی هستند که تنها شاهدشان گرمای مرداد ۹۸ است وبس

زلزله با تمام بدیهایی که دارد اما درسهای خوبی به مردم مسجد سلیمان میدهد واینبار نیز طبیعت زبان به نصیحت گشوده است وراه مردم را مشخص میکند .

سولات بی پاسخ فراوانی در فکر وذهن جوانان مسجدسلیمانی باقی مانده وبه این سوالات تنها کسی پاسخ خواهد داد که در تمام سختی ها کنار آنها بوده ،با آنها ودر شرایط مختلف زندگی کرده وطعم تلخ سختی های زندگی را در این شهر کوهستانی چشیده باشد .
حالا چند هفته ای از وقوع زلزله در این شهرستان میگذرد وهیچ خبری از حضور کاندیدهای احتمالی در جمع مردم نیست ،مردم هم در این چند هفته فرصت کافی برای اندیشیدن وتصمیم گرفتن داشته اند ،گویی کار برای برخی افراد که تبلیغات خود را با دعوت از بزرگان آغاز کرده اند از سوی کوچکترها سخت ترشده و ممکن است جایی در ذهن مردم نداشته باشند .

میدان مشکلات مسجد سلیمان با تمام وسعتش بر روی کسانی گشوده استکه در همه حال در کنار مردم باشند،نه در مناسبتهای خاص.روی سخنم با تمام کسانی است که با رای این مردم مسیر زندگی خود وخانواده شان را تغییر داده اند وهمچنان ارث خود را از مردم مسجد سلیمان طلب میکنند .