عملیات اجرایی جاده مسجد سلیمان به اندیکا متوقف در پیچ وخم های اعتباری 

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: عملیات اجرایی جاده مسجد سلیمان به اندیکا متوقف در پیچ وخمهای اعتباری

محمد رستمی_این طرح که از ابتدای منطقه تنگ مو مسجد سلیمان آغاز میشود و تا سد گدار لندر ادامه می یابد ۲۰ کیلومتر طول دارد که عملیات اجرایی آن با حضور نماینده فعلی مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ، مدیر کل سابق راه وشهرسازی ،استاندار خوزستان ودکترخیرالله خادمی معاون ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه وشهرسازی در سال ۹۵ آغاز و پس از مدتی متوقف شد . پروژه جاده مسجدسلیمان اندیکا که همچون دیگر پروژه های راهسازی در شهرستان مسجدسلیمان بدلیل نبود ویا کمبود اعتبار ی متوقف گردیده یکی از پروژه های مهم معاونت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقلی کشور است که درمرحله عملیات خاکی وکوه بری متوقف مانده وبه امان خدا رهاشده ،اگر چه اکثر کارشناسان عمده دلیل توقف این پروژه را که در آغاز برای تکمیل آن ۸۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز بود وحالا رقم ریالی مورد نیاز آن بسیار سرسام آور شده عدم تخصیص اعتبار میدانند ،اما عده ای معتقدند عدم پیگیری مشکل اعتباری این پروژه از سوی مسئولین شهرستان مهمترین مشکل بر سر راه این پروژه مهم وحیاتی بوده.
وجود پیچهای خطرناک در این محور ونیز عرض کم جاده در محور فعلی همچنین قرار گیری این جاده در کنار دره های عمیق با شیبهای بسیار تند این جاده رابه یکی از خطرناک ترین وپرحادثه ترین جاده های کشور تبدیل کرده است .
اگرچه چند سالی است پس از سقوط یک دستگاه خودرو در یکی از دره های عمیق این محور و جان دادن سرنشین خودرو ، سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای اقدام به نصب گاردریل در برخی مقاطع خطرناک آن نمود وتابلوهای مورد نیاز آنرا نصب کرد اما از آمار تصادفات آن کاسته نشد .مطابق نقشه های اجرایی برای تکمیل این محور جدید سه دستگاه تونل در نظر گرفته شده که در مجموع ۱۱۰۰ متر طول تونلهای آن است .میزان خاکبرداری در این محور بیش از ۳میلیون متر مکعب و۷۰۰ هزار متر مکعب هم خاکریزی پیش بینی شده که در نوع خود کم نظیر است .محور مسجد سلیمان اندیکا بنابر اعلام کریمی رئیس اداره راه وشهرسازی مسجدسلیمان هم اکنون با ۱۰ میلیاردتومان کارکردپیمانکار، فسخ قرارداد شده وهنوز هیچگونه تصمیمی برای اجرای مابقی عملیات از سوی وزارت راه وشهرسازی گرفته نشده .با نگاهی اجمالی به پروژه های نیمه تمام بخش راه در شهرستان مسجد سلیمان که حالا به عنوان شهرپروژه های نیمه تمام در کشور شناخته میشود این موضوع به نظر میرسد شاید با حضور مدیرکل جدید راه وشهرسازی استان خوزستان که یک نیروی تازه نفس وکاری است همچنین فرماندار جدید مسجدسلیمان که ایشان هم یک روحانی کاربلداست بارقه امید در این پروژه تابیدن گرفته وسریال پروژه های نیمه تمام این شهرستان همچون برخی شهرستانهای استان هرچه زودتر به پایان شیرین خود برسد.