نوار حفاری معضل تازه مسجد سلیمان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد رستمی_ اگرچه هر جا صحبت از عمران وآبادانی میشود ،خوشحالی زائد الوصفی را برای مخاطبان ایجاد میکند اما این موضوع در شهرستان مسجد سلیمان خلاف دیگر بلاد است ،گویی قرار است مردم این شهر که هنوز در کنار ساختمانها وتاسیسات ۱۰۰ ساله نفت زندگی میکنند شاهد تفاوتهایی باشند که حالا بیش از هر زمان دیگری خود نمایی میکنند .


موضوع حفاری خیابانهای شهرستان مسجد سلیمان از سوی ادارات این روزها چنان چهره زشتی برای مناطق مختلف آن ایجاد کرده که موجب نارضایتی ساکنین بسیاری از مناطق شهرستان شده .
حفاری خیابانهای اصلی وفرعی به بهانه لوله کشی آب ،گاز ،مخابرات و این اواخر فیبر نوری یا هر موضوع دیگر نوارهای حفاری بیشماری را از خود بجا گذاشته که گویی لحافی است چهل تکه.
اگرچه طبق قانون شهرداری ها و مطابق دستور العمل نحوه هماهنگی وصدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور ،جمع آوری نخاله های بنایی وپر کردن نوارهای حفاری وظیفه اصلی شهرداری ها در سراسر کشور محسوب میگردد ،اما این قانون در مسجدسلیمان اجرا نمیشود وشهرداری با سپردن وظایف خود طبق تفاهمنامه به پیمانکاران ،کار سروسامان دادن به نوارهای حفاری را به خود آنها واگذار میکند ،واینگونه در ایجاد چهره ای نامناسب و زشت برای شهر با آنها سهیم میشود .با بررسی بیشتر موضوع نوارهای حفاری به نکات مهم دیگری هم میرسیم که از آنجمله میتوان به تاکید دستور العمل یاد شده برحمل نخاله های حفاری از اطراف محل حفاری توسط سازمان حفاری کننده اشاره کرد ،که در آن قید شده سازمان حفاری کننده موظف است پس از انجام کارطبق دستور العمل، لایه های زیرسازی خیابانهایی که در جریان حفاری تخریب شده در لایه های ۱۵ سانتی متری وبسته به نوع مصالح بکار برده با تراکم ۸۵ تا ۹۵ درصد انجام و در صورت گذشت بیش از چهار سال از عمر آسفالت محلی که در آن کار حفاری انجام شده ، علاوه بر کار لکه گیری ،روکش آسفالت کلی هم برعهده سازمان انجام دهنده حفاری خواهد بود .
با روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع این سوال پیش می آید دلیل این قانون گریزی ها در شهرستان مسجد سلیمان چیست وچرا در هر کجای این شهرحفاری صورت گرفته پس از مدتی شاهد نشست های فراوان در محلهای حفاری هستیم مگر نه اینکه حتی اگر کار لکه گیری وپر کردن نوارهای حفاری به پیمانکاران سپرده شود حق نظارت آن برای شهرداری محفوظ است .
با تمامی اوصافی که ذکر شد ،بهتر است حالا که شهرداری با برون سپاری تمام عملیات مربوط به نوارهای حفاری را واگذار کرده نیروهای این بخش را بصورت کاملا متمرکز درگیر نظارت دقیق نحوه اجرای کار نماید که شاهد تماسهای مکرر مردم مناطق کوی شهید داریوش محمدی،نمره یک، کولرشاپ، پشت برج وریل وی که ملتمسانه خواهان پیگیری موضوع نوارهای حفاری ایجاد شده در محلات خود هستند وبه امان خدا رها شده اند نباشیم .