انتصاب در مسجد سلیمان

عصر جنوب:   عبدالرضا صالحی رییس اداره ورزش و جوانان مسجدسلیمان شد. در حکمی از سوی فرامرز کیانی زاده مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان عبدالرضا صالحی به عنوان رییس جدید اداره ورزش و جوانان مسجدسلیمان منصوب شد.  پیش از این البرز حاجی پور از خرداد سال ۹۳عهده دار این مسئولیت بود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.