حمله افراد ناشناس مسلح به تلمبه‌خانه و مخرن‌ آب آشامیدنی شهرک طالقانی ماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بامداد چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ سه فرد مسلح به مرکز تلمبه‌خانه و مخرن‌ تامین آب شهر‌ک طالقانی ماهشهر حمله کردند.

مهاجمین پس از تلاش برای ورود به تلمبه خانه با ممانعت نگهبان مستقر در محل مواجه شدند و به سوی نگهبان آتش گشودند.

یک منبع آگاه در این رابطه به خبرنگار عصرجنوب گفت: در محل درگیری علاوه بر مخزن آب آشامیدنی که منبع تامین آب شهرک طالقانی است، مخزن گاز کلر نیز وجود دارد که هیچ‌کدام آسیب ندیده‌اند.

وی ادامه داد: این محل در حوادث آبانماه سال گذشته نیز توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده بود.

این منبع در ادامه افزود: به دلیل آنچه عدم تامین اعتبار اعلام شده، پروژه دیوارکشی این محل حساس مدتهاست متوقف شده است.

این منبع‌ به خبرنگار عصرجنوب تاکید کرد: به تاسیسات آسیبی وارد نشده و در ساعات اولیه صبح کارشناسان آزمایشگاه آبفا ماهشهر با حضور‌ در محل از مخزن تامین آب نمونه‌برداری‌ کرده اند و هیچ مشکل کیفی در آب وجود نداشته است‌.

وی همچنین تاکید کرد به مخزن کلر نیز آسیبی وارد نشده است.

این‌ منبع انگیزه مهاجمین را نامشخص اعلام کرد.