“سیاست درهای باز” شهرداری بندرماهشهر را در مسیر خردگرایی و تعامل سازنده قرار داده است/ نگاه متکبرانه دوره های قبل عامل انجام پروژه های غیراصولی بود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شکل گیری کارگروه شهرداری گامی مهم در ارائه راهکارهای کاربردی در حل مشکلات موجود در شهر است و ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه با شهرداری منجر به حداقل رساندن مشکلات شهر با ابزار علم و تخصص خواهد شد .

با توجه به ماهیت پیچیده و متنوع امروزی شهر به عنوان یک پدیده تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، اقتصادی و جغرافیایی، لزوم ایجاد کارگروه های ارتباطی شهرداری در حوزه های مختلف بیش از پیش ضرورت دارد. تعامل مطلوب با دانشگاه از الزامات مدیریت شهری موفق است.

از آنجایی که شهرداری در پی ارتقاء رفاه شهروندی در کلیه حوزه ها با کاربردهای مختلف است و دانشگاه ها نیز که وظیفه پرورش نیروی انسانی و تولید علم را دارند، در این بین نیازمند تعامل و پیشبرد کاربردی علم و دانش و در مجموع نقش آفرینی در سامان دادن به وضعیت موجود شهر می باشند، لذا این ارتباط به طور حتم به افزایش بهره وری و توانمندی علمی و اجرایی منجر خواهد شد .

شکل گیری کارگروه شهرداری گامی مهم در ارائه راهکارهای کاربردی در حل مشکلات موجود در شهر است و ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه با شهرداری منجر به حداقل رساندن مشکلات شهر با ابزار علم و تخصص خواهد شد .

حل مشکلات شهر در فضای تعامل و همکاری همه کسانی است که دغدغه شهر را دارند و شهرداری به خوبی توانست این مهم را انجام دهد .

تشکیل کارگروه های تخصصی در شهرداری بندرماهشهر باتوجه به لزوم بکارگیری ایده های متخصصین و نخبگان در مدیریت شهری تحت عنوان زیباسازی معماری و عمران برای ارائه ایده و پختگی هرچه بیشتر پروژه های عمرانی در این شهرداری راه اندازی شد که اعضای این کارگروه ها متشکل از متخصصان رشته‌های مهندسی معماری ، شهرسازی، اساتید دانشگاه و برخی کارشناسان شهرداری هستند. ارائه ایده، نقد و بررسی طرح های اجرایی و نیازمندی های شهر وظیفه اصلی این کارگروه میباشد.

لازم به ذکر است که این تعامل علاوه بر موارد بالا یک مزیت ویژه دارد که مشاوران سفارشی در این میان حذف می شود و هزینه های سرسام اوری طراحی در براورد های مالی شهرداری حذف شده و شهرداری بندرماهشهر که سالیان طولانی درگیر خودمحوری بود به سمت مشورت پذیری رفته است.

همین امر باعث شد کسانی که به سیستم خودمحوری و متکبرانه دوره های قبل عادت کرده بودند و باعث خلق پروژه های ناقص و غیر اصولی شده بودند، نتوانند خود را با این تعاملات سازگار کنند اما امید است شهردار جوان شهرداری را با همین فرمان به جلو ببرد‌ و سیاست درهای باز را به روی تمام نخبگان ادامه دهد.

مطالب پیشنهادی