بازدید بامدادی شهردار بندرماهشهر از پروژه پارک بزرگ ‌ ‌

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بازدید بامدادی شهردار بندرماهشهر از پروژه پارک بزرگ ‌

کارگران این مجموعه به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت میباشند تا این پروژه در روزهای آتی افتتاح گردد.