پلمپ ۶باب مغازه ماهی فروشی/به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش عصرجنوب معاون بهداشت شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اظهار داشت : طی بازرسی های صورت گرفته توسط کارشناسان بهداشت محیط از بازار ماهی فروشان ۶ باب مغازه ماهی فروشی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی با حضور نماینده دادستان پلمپ شد.

رئیس مرکز بهداشت افزود : عرضه محصولات پروتئینی به دلیل فساد پذیری زیاد و مسمومیت ها باید در شرایط بهداشتی و کنترل شده ای صورت پذیرد.

نوری گفت : یکی از راه های گسترش بیماری رعایت نکردن مسائل بهداشتی است که در این زمینه لازم است بازار فروش میگو و ماهی ساماندهی و مسائل بهداشتی آن مرتفع شود.

مطالب پیشنهادی