نصب یک دستگاه نمایشگردرپارک ساحلی مجیدیه جهت پخش زنده فوتبال بین تیمهای. ایران و پرتغال

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نصب یک دستگاه نمایشگردرپارک ساحلی مجیدیه جهت پخش زنده فوتبال بین تیم های ایران وپرتغال  توسط روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر