اقدامات واحد خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر در سطح شهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اقدامات واحد خدمات شهری شهرداری بندر ماهشهر  جمع آوری نخاله های ساختمانی،پاکسازی زمین های خالی فاز۶ شستشوی سرویسهای بهداشتی بازاروصال وپارک مسافر اجرای طرح جهادی اتوبان آزادی،بلوارتلاشگران،اتوبان ۱۷ شهریور،منازل فاز۷ ، باندکندروروبروی تامین اجتماعی و منطقه کاریابی