بازدید سرزده مهندس نظارات از وضعیت کشتارگاه بندر ماهشهر

مهندس نظارات به منظور نظارت بر فعالیت پرسنل کشتارگاه از نحوه چگونگی ذبح دام با رعایت اصول  بهداشتی از کشتارگاه بندر ماهشهر بازدیدبعمل آورد.
در این بازدید مهندس نظارات بیان داشت : با توجه به اینکه گوشت قرمز عضوی از سبد اصلی و زنجیره غذایی شهروندان محترم است می طلبد در فعالیت این واحد نظارت مناسب داشته تا به تبع آن کیفیت عرضه شده این خوراک همیشه در حد استاندارد و مناسب باشد .
وی با اشاره به اینکه رعایت نکات و موازین بهداشتی اصلی مهم در فرایند کشتارگاه شهرداری بندر ماهشهر است اذعان داشت : بعد از ذبح بهداشتی دام و حمل آن توسط ماشین حمل گوشت شهرداری و عرضه آن توسط صنوف مرتبط شاهد آن باشیم که این محصول به بهترین شکل بر سر سفره های شهروندان  قرارگیرد.