جمع اوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در بندرماهشهر

شهرداری بندرماهشهر در راستای مصوبات زیباسازی خود تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح شهر را جمع آوری کرد:

۴۲۵۶۳۰۹۴۷_۶۷۹۲۷ ۴۲۶۱۱۴۴۰۲_۳۲۷۴۳

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.