دانشگاهیان در اصلاح نظام اداری مشارکت کنند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان با گریزی به وضعیت کلی پژوهش و دیدگاه‌های مدیران کشور نسبت به این امر، گفت: در دولت تدبیر و امید دو نقشه راه اصلاح نظام اداری و اجرای دولت الکترونیک تهیه شده‌است، که در نقشه راه اصلاح نظام اداری به منظور توانمند‌سازی نیروها و منابع‌ انسانی از دانشگاهیان برای اصلاح نظام اداری، برطرف کردن ایستگاه‌های زائد، کاهش هزینه‌های مردم، سرعت بخشیدن به کار، افزایش راندمان و بهره‌وری استمداد می‌طلبیم.

 

علی عماد در آیین افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری که امروز(۲۳ آذرماه) در آمفی‌تئاتر شهید مطهری دانشکده علوم دانشگاه شهید‌چمران اهواز برگزار شد، با بیان این‌که تعاریف متعددی از پژوهش وجود دارد، اظهارداشت: در یک تعریف پژوهش به معنای کار منظم و پیگیر برای کشف و فهم پدیده‌ها، به‌گونه‌ای که به نظریه‌ای برای تعمیم به موارد مشابه پایان دهد، آمده است.

 

وی افزود: پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظم است که در نتیجه آن پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش به دست می‌آید و به عبارت دیگر یک بررسی نظام یافته و کنترل شده تجربی در رابطه باپدیده‌های طبیعی و اجتماعی است که رابطه احتمالی بین این پدیده‌ها به وسیله فرضیه های برآمده از نظریه هدایت و آزمون می‌شود و در نهایت پژوهش تلاشی منظم، منطقی و دقیق برای دست یافتن به حقایق و دانش، نوآوری و ارتباط آن با کل زندگی و همچنین درک رابطه‌ها بین متغیرها است.

 

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان تصریح کرد: بر این اساس پژوهش در دانشگاه‌ها باید به‌گونه‌ای ترسیم و تدوین شود که دانشجویان به مانند حوضچه‌هایی فرض نشوند که باید در آن‌ها سطل‌های پی در پی اطلاعات ریخت. بلکه دانش‌پژوهان چشمه‌های نهفته‌ای هستند که باید در یک نظام کارآمد آموزشی امکان آن را فراهم کرد تا بکوشند، بجوشند و خلاقانه در بستر زمان جاری شوند.

 

عماد افزود: برای این ظهور خلاقانه باید دانشجویان روش‌های اندیشیدن را بیاموزند؛ از دانشجویان نباید انتظار داشت که حاصل اندیشه‌های این و آن متفکر را از بر کرده و برگه‌های امتحانی را سیاه کنند و باسواد شوند. هر فردی که طالب آگاهی است، در سه دوره یا مرحله، فرایند شکل‌گیری و تکامل شخصیت علمی خود را پشت سر می‌گذارد که شامل دوره بهت و حیرانی، دوره نقادی و آزمون‌گری و دوره خلق و آفرینش‌گری است.

 

عماد با بیان این‌که در دوره بهت و حیرانی فرد به آثار دیگران از روی حیرت و شگفتی می‌نگرد و در برابر آنچه که دیگران انجام داده یا اندیشیده‌اند یا بر قلم رانده‌اند، در خویش احساس کوچکی می‌کند، افزود: پژوهش‌گر در مرحله نقادی و آزمونگری به تدریج جرأت می‌یابد که آثار و دستاوردهای هنری و علمی دیگران را تجزیه و تحلیل کند؛ ضعف ها و قوت های کار آن‌ها را جدای از شخصیت شان ارزیابی و آرام آرام ارزش هر اثری را تشریح کند و وارد مرحله تفکر انتقادی شود.

 

وی با بیان این‌که در دوره خلق و آفرینش‌گری فرد قادر می شود آثار دیگران را تکامل داده و سخن جدیدی را مطرح کند و به ذخیره علم و هنر بشری چیزی بیافزاید، این مرحله را اصل کار پژوهش‌گر عنوان و اظهارکرد: در حوزه اجرایی کشور در دیدگان بسیاری از مدیرانی که سبک علم‌گرا دارند و موفقیت را بیشتر در انجام امور عملیاتی در کوتاه مدت می بینند، پژوهش یک امر ضروری نیست؛ آنان پژوهش را هزینه‌ساز و بی‌ارزش و مدیریت را امری ذاتی می‌دانند و گمان می‌کنند که نیازی به چنین کارهای لوکس و شیکی ندارند.

 

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان ادامه‌داد: غالب این نوع مدیران نظر تئوری و عمل را در تضاد با هم می‌بینند و از این نکته غافلند که تجربه عمل کردن بدون بهره‌گیری از نظریه‌های علمی یک فعالیت کور است و نظریه پردازان هم بدون توجه به تجربه های واقعی تنها یک بازی ذهنی با واژه ها انجام می‌دهند. این در حالی است که امروز جامعه به دلیل تغییرات داخلی و محیطی با مسایل و مشکلاتی مواجه است که نیاز به بررسی علمی در قالب پژوهش دارد.

 

عماد با بیان این‌که جامعه برای حل مشکلات موجود و بهره‌گیری از فرصت‌های پنهان و آشکار به ایده‌ها و طرح‌ها و راهکارهای جدید نیاز دارد، تصریح کرد: برآورده‌سازی نیاز با ساز و کارهای پژوهشی امکان‌پذیر است و پژوهش می‌تواند برای شناخت بهتر شرایط، ایجاد راه‌حل برای مسایل یا بهره‌گیری از ظرفیت‌ها یا همه این موارد انجام شود.

 

وی خاطرنشان کرد: ما به آن کار پژوهشی نیاز داریم که جامعه را در مرحله نخست به سمت بهره وری، اثربخشی و کارایی پیش براند و آثار این تحول در کاهش هزینه های اقتصادی، کوتاه تر شدن زمان انجام کارها و کمیت بیشتر و کیفیت بالاتر محصول و کالا و خدمات پدیدار شود که هریک از این آثار نشانه‌های قابل سنجش پژوهش است.

 

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان با اشاره به این‌که در کشور محدودیت‌های پژوهش هم برای پژوهشگران و هم برای کسانی که پژوهش اعتقاد دارند و مبنای کارشان را بر پژوهش می‌گذارند، مشکلات ایجاد کرده‌است، گفت: اگر واقعیت پژوهش‌ها را بررسی کنیم به خوبی آشکار می‌شود که در شرایط کنونی مجموعه ای از محدودیت ها عرصه را بر رشد کمی و کیفی پژوهش تنگ کرده است.

 

عماد با برشمردن این محدودیت‌ها و مشکلات، ادامه‌داد: استقابل ضعیف مدیران سازمان‌ها از پژوهشگران به‌خاطر عدم کارآیی آن‌ها در دست‌یابی به راهکارهای مناسب با شرایط واقع جامعه، ظهور نوعی بی اعتمادی به دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران، کاهش اعتبار پژوهش با توجه به کاهش منابع مالی، تمایل مدیران به کسب اخبار از منابع مورد اعتماد خود، احساس بی‌نیازی به اطلاعاتی که از پژوهش ها فراهم می شود،

پرهزینه شدن پژوهش‌ها نسبت به دستاوردهای آن‌ها، عدم ارایه به موقع نتیجه پژوهش ها برای مدیران و مجریانی که عملکردگرا هستند و با نظریه های علمی و آشنایی چندانی ندارند و به راهکارهایی بسیار دقیق و زمان بر تمایلی ندارند، مجموعه ای از شرایط و وضعیت موجود پژوهش در کشور است.

 

وی با بیان این‌که در دولت تدبیر و امید دو نقشه راه اصلاح نظام اداری و اجرای دولت الکترونیک تحلیل شده و در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در نقشه اصلاح نظام اداری برای توانمندسازی نیروها و منابع انسانی دستگاه های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌ها پیش‌بینی‌هایی شده‌است که به این منظور از همه دانشگاهیان اعم از اساتید، هیات علمی و دانشجویان برای اصلاح نظام اداری و برطرف کردن ایستگاه‌های زاید، کاهش هزینه‌های مردم، سرعت بخشیدن به کار، افزایش راندمان و بهره‌وری استمداد می‌طلبیم.

 

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان با تصریح بر این‌که در نظام اداری کشور مشکلات بسیاری در بحث ساختار، فرهنگ سازمانی، توانمندسازی کارکنان و ایجاد انگیزش در کارکنان وجود دارد، اظهارداشت: از دانشگاهیان انتظار می رود در این زمینه به کمک دولت بشتابند تا بتوانیم در ادامه مسیر دولت تدبیر و امید اصلاحات اساسی در این زمینه اعمال کنیم و مجموعه دستگاه های اجرایی دولت به‌صورت چابک، توانمند و پرسرعت برای ارایه خدمت به مردم، متحول شوند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.