هیاتی اقتصادی به ریاست «مقتدایی» عازم بصره شد

عصر جنوب: هیات اقتصادی و تجاری استان به ریاست عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان صبح چهارشنبه عازم بصره عراق شد.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان پیش از این سفر اظهار داشت: هدف از سفر به استان بصره عراق گسترش همکاری اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت های اقتصادی و تجاری دو استان است.

وی افزود: در این سفر تلاش خواهیم کرد تفاهمنامه همکاری بین دو استان خوزستان و بصره بر اساس اختیارات محلی و برای گسترش فعالیت ها منعقد و به امضاء دو استاندار برسد.

معاون استاندار خوزستان عنوان کرد: در انعقاد این تفاهمنامه سعی شده مفادی که در تفاهمنامه های قبلی بین دو استان عملیاتی نشده ،لحاظ نشود.

حاجتی با اشاره به اینکه سفر هیات اقتصادی استان خوزستان به بصره عراق یک روزه خواهد بود افزود: در این سفر تلاش خواهیم کرد راهکارهایی برای حل مشکل

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.