انتصاب در اداره کل تعاون، کار و رفاه خوزستان

عصر جنوب: “رضا میرانی” به عنوان مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در حکمی “رضا میرانی” را با حفظ سمت قائم مقامی، به عنوان مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال این اداره کل منصوب کرد.
در حکم هوشمند صفائی خطاب به “رضا میرانی” آمده است: نظر به مراتب تعهد و تخصص ارزشمند جناب عالی در حوزه ی اشتغال و کارآفرینی، به موجب این حکم ضمن حفظ مسوولیت قائم مقامی این جانب در مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مسوولیت حوزه مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز بر اساس پست سازمانی به جناب عالی محول می شود.
همچنین از زحمات ” اقبال محمدیان” در طول دوران خدمت در حوزه کارآفرینی و اشتغال قدردانی شد.

گفتنی است: رضا میرانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران- مدرس الگوهای مختلف تربیت مربی کارآفرینی- عضو مرکز رشد دانشگاه شهید چمران و علم و فنون خرمشهر- عضو شورای پارک علم و فن آوری استان و کارشناس خبره بازار کار است و پیش از این به عنوان معاون کارآفرینی و اشتغال و مدیر تعاون استان فعالیت داشته است. وی در گذشته هم ریاست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اندیمشک- اداره امور اجتماعی و مسوولیت دفتر کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه خوزستان را بر عهده داشته است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.