موانع نوآوری در آموزش و پرورش

عصر جنوب: روزنامه عصرکارون در تازه ترین شماره خود، سرمقاله ای با عنوان ‘موانع نوآوری در آموزش و پرورش’ را به قلم ‘سید رسول موسوی’ سرمقاله نویس، مدیر مسول و صاحب امتیاز این روزنامه به چاپ رسانده است.

موانع زیادی برای آفرینش نوآوری در همه زمینه ها در درون دستگاههای تعلیم و تربیت و مدیریت ادارات وجود دارد که عبارتنداز:

۱- کمبود نگرش علمی به موضوع مدیریت آموزشی: این کمبود به این معنی است که تا کنون به مساله مدیریت و رهبری آموزش مدارس توجه لازم نشده و هنوز نگرش مناسب در این زمینه تعمیق و تعمیم نیافته است و البته نیاز به برنامه ریزی و آموزش مدیران مدارس هستیم.’

۲’- کم توجهی به اهمیت مدیریت آموزشی: تصدی مدیریت باید با جاذبه و ضوابط روشن همراه باشد، به ویژه در نهادهای آموزشی که اداره آنها بسیار دشوار و مشکلات بیشتری همراه است، لزوم جذاب کردن پست مدیریت آموزشی(مدارس) بیش از پیش باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد در این خصوص سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و معاونین رییس جمهور باید زمینه مناسب برای جذاب شدن این پست ها به منظور جذب افراد دانا شایسته و توانمند فهیم و عاقل برای تصدی این پست را فراهم آورند.’

۳- سیاسی شدن بیش از حد مدیریت آموزشی در شهرستان ها: گاه افرادی که دارای قدرت سیاسی(مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی) خارج از قانون و مقررات و بیش از حد در کار مدارس و مدیریت دستگاههای آموزشی و انتصاب روسا و مدیران دخالت بی مورد می کنند که این امر سبب دلسردی افراد توانا، علاقه مند و عاقل و جابجایی های نامناسب و غیر مسولانه می شود لازم است که مسولان کشوری به فکر استقلال نهادهای آموزشی در برابر دخالت این افراد و حفظ استقلال مدارس باشند.’

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.