درس ها و پیام های عاشورای حسینی

عصر جنوب: روزنامه عصر کارون در تازه ترین شماره خود، سرمقاله ای با عنوان درس ها و پیام های عاشورای حسینی (قسمت سوم)، به قلم سید رسول موسوی سرمقاله نویس، مدیر مسول و صاحب امتیاز این روزنامه به چاپ رسانده است.
غیرت در کلمات امام حسین(ع) مخصوصا در خطبه کوبنده بحث امر به معروف و نهای از منکر نشان دهنده اوج غیرت دینی و عشق او به راه جدش و پدرش می باشد.’

باید بدانیم که تمامی هستی از عرشیان تا فرشیان همه درگیر این حادثه اند، از اولین تا آخرین انسان ها، عده ای بر داشتن احساسات عمیق درصدد شناخت این حادثه و حادثه سازان و درس ها و عبرتهای آنرا مورد توجه قرار می دهند و تلاش دارند روز به روز سطح دانایی و معرفت خود را بالا ببرند و این همان نعمتی است که خداوند به بعضی از انسان ها اکرام می نماید.

و گروهی دیگر نیز علاوه بر عواطف و احساسات معرفت و شناخت تلاش می کنند در مسیر کامل امام حسین (ع) حرکت نمایند و از آن امام الگو بگیرند و درس زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی بیاموزند و از خداوند ثبات قدم و استواری در راه او را می طلبند.

باید به حسین (ع) و راه او عشق بورزیم چرا که عشق به ‘حسین (ع) چراغ راه و کشتی نجات است.

روزنامه نور خوزستان نیز سرمقاله ای با عنوان ‘اسید پاشی و رسانه های ضد ارزشی را به قلم ‘سید محمد طاهر موسوی زاده’، سرمقاله نویس، صاحب امتیاز و مدیر مسول به چاپ رسانده است.

اگر چه حادثه اسید پاشی به قصد انتقام و مانند آن سابقه ای چندین ساله دارد و همیشه مورد تنفر مردم نیز قرار داشته، لیکن اقدام زنجیره ای مجرم و یا مجرمان در اسید پاشی به چهار زن در اصفهان در طی روزهای گذشته، موجی از نگرانی های عمیق را در بین مردم به وجود آورد به ویژه آنکه برخی از رسانه ها به قصد توسیه حساب با نیروهای ارزشی و هتک برخی ارزش های دینی با دامن زدن به شایعات و آلوده کردن فضا، برتشویش مردم افزودند.

اولین اخبار در مورد این حادثه ننگین را رسانه هایی ارائه کردند که عنادشان با ارزش ها و نیروهای ارزشی را معمولا از نحوه تنظیم اخبار به خوبی می توان دریافت.

در حالی که هنوز هیچ خبری از سوی مقامات رسمی در کم و کیف حادثه اسید پاشی اصفهان اعلام نشده بود این رسانه ها با سیاسی- مذهبی جلوه دادن ماجرا، به گونه ای خبر را تنظیم کردند که گویا نیروهای ارزشی و در جهت ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خالق این فاجعه بوده اند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.