مرزها به مرکز فعالیت های اقتصادی تبدیل می شوند

عصر جنوب: استاندار خوزستان گفت: مرزها باید مرکز فعالیت های اقتصادی شده و مملو از جمعیت مولد در بخش کشاورزی و تجاری شوند.
عبدالحسن مقتدایی در نشست شورای اداری استان در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار داشت: افتتاح بندر شادگان روز دوشنبه هفته جاری در راستای مباحث ایجاد امنیت اقتصادی و پرجمعیت تر کردن مرزها انجام می شود.

وی گفت: اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای جاده بستان-سوسنگرد و رهایی دادن هندیجان با اقتصاد بیمار ظرف یک ماه آینده از جمله دیگر اقدامات است.

مقتدایی افزود: تمامی دستگاهها، شوراها و کارگروهها اگر راحت می توانند فعالیت، تصمیم سازی، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند ریشه در زحمات نیروهایی دارد که به صورت پنهان بخشی از کار را انجام می دهند و خوزستان با این همه ثروت و تنوع جمعیت از نظر امنیت بهترین است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مسائل مربوط به امنیت، اجتماعی است ادامه داد: امنیت و آرامش در جامعه باعث رونق اجتماعی، اقتصادی، دوری از بزهکاری، فراهم شدن شرایط ازدواج و کاهش مفاسد اقتصادی می شود.

مشاور امنیتی استاندار خوزستان نیز با اشاره به اینکه امنیت به احساس رضایتمندی و آرامش جامعه انسانی بر می گردد گفت: مجموعه ساختار امنیتی، نظامی و انتظامی را به این نکته معطوف می کنم که بدانید چه سطحی از امنیت مورد توجه است.

دکتر علی بختیار پور تصریح کرد: در استانداری خوزستان، خوشبختانه، نگاه علمی و مناسبی به مساله امنیت شده است و به همین دلیل، عرصه های گوناگون جغرافیایی و اجتماعی استان تقسیم بندی شده و به تناسب و ویژگی مقتضیات و تقسیم بندی عملیات، تامین امنیت، سازمان داده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین امکانات و تجهیزات در این راستا با دقت نظر مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.