شرکت های نفتی نفعی برای مردم خوزستان ندارند

عصر جنوب: سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: حضور شرکت های بزرگ نفتی در استان خوزستان نفعی برای مردم این استان نداشته است.
محمد رعایایی در جلسه کار گروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان خوزستان اظهار کرد: در سالهای دور برای جدا کردن دانشکده نفت از دانشگاه شهید چمران اختلافات شدیدی بین نمایندگان و مدیران این شرکت وجود داشت که باعث شد دانشگاه از این اختلاف بیرون آمده و رای منفی برای جداسازی دانشگاه بدهد.

رعایایی افزود: ضروری است دانشکده نفت از سوی شرکت های نفت خیز جنوب تقویت شود تا چون سایر کشورها این مرکز علمی حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی تصریح کرد: از سوی شرکتهای نفتی ضررهای پیدا و پنهان زیادی متحمل مردم استان است ولی هیچ امتیاز و حقوقی از سوی این شرکتهای بزرگ به مردم استان داده نمی شود.

سرپرست دانشگاه شهید چمران گفت: یکی از این مشکلات مرسوم ایجاد شده در شرکت های نفتی، آلودگی ناشی از فعالیت های آنها است که اگر در نقطه ای دیگر از جهان اتفاق می افتاد مسئولیت جبران آن بر عهده شرکت های مربوطه بود ولی شرکت های نفتی در قبال پرداخت حقوق مردم تا کنون اقدامی نکردند.

وی خاطرنشان کرد: در جهت افزایش فعالیت های پژوهشی دانشگاه از دانشجویانی که پروژه های کاربردی دارند حمایت ویژه می شود.

رعایایی در پایان گفت: یکی از درخواست های ما حضور بیشتر و موثر شرکت نفت در حمایت از نهادهای علمی است تا بتوان از پتانسیل های دانشگاه کمال استفاده را کرد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.