صید میگو در خوزستان آزاد شد

عصر جنوب: طبق اعلام پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و تصویب کمیته مدیریت صید خوزستان از یکم آبان تا اطلاع بعدی، صید میگوی سفید در صیدگاه های لیفه، بوسیف، خوریات واسطه و درویش آزاد است.
صید میگوی سفید در صیدگاه های بوسیف و لیفه خور موسی برای لنج ها و قایق ها و در خورهای واسطه و درویش فقط برای قایق ها مجاز است.

زمان صدور صید هر سفر دریایی برای تمام موتور لنج ها هفت روز و قایق ها چهار روز بوده، و صدور مجوز صید ماهی در این صیدگاه ها در طول فصل صید میگو ممنوعیت دارد.

همچنین با توجه به ضرورت تجهیز تمام شناورهای صیادی به سایبان و تجهیزات برودتی و ادوات صید، تخلیه و حمل میگوهای صید شده تابع مقررات طرح تحویل گیری و حمل و نقل بهداشتی آبزیان بوده و مالکان خودروهای حمل باید دارای کارت تحویل گیری و خودروی آنها مجهز به اتاق عایقدار باشد.

سالانه بیش از یکصد هزار تن انواع ماهی پرورشی و دریایی در خوزستان تولید و صید می شود.

سطح زیر کشت مزارع پرورش آبزیان در خوزستان از جمله ماهیان گرمابی ۱۲ هزار هکتار است که بخشی از آن شامل ۳۰ مزرعه پرورش میگو ، در منطقه چوئبده آبادان فعالیت دارد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.