تجهیزات ایستگاه پمپاژ زه آب اراضی کشاورزی غرب کارون به خلیج فارس در مرحله نصب است

عصر جنوب: معاون شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: تجهیزات برقی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ زه آب ۳۵۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرخه جنوبی و غرب کارون به خلیج فارس در مرحله نصب است.
منصور سلیمانی فر با اشاره به بهره برداری ابنیه ایستگاه شهید رمضانی در سوم خرداد امسال کرد: این ایستگاه آبان امسال وارد مدار می شود.

وی تصریح کرد: این ایستگاه تمام زه آب های غرب کارون را از زیر رودخانه به سمت شرق رودخانه و در نهایت به سمت خلیج فارس هدایت می کند.

سلیمانی فر ادامه داد: وظیفه احداث خطوط انتقال ایستگاه به طول ۳۰۰متر به عهده شرکت نفت بوده و امید می رود هر چه سریعتر انجام شود.

وی گفت: یکصد میلیارد ریال برای این ایستگاه هزینه می شود که پس از ایستگاه دعبل خزاعی دومین ایستگاه پمپاژ زه آب است که در مدت زمان ۲۰۴روز احداث شده است.

سلیمانی فر گفت: این ایستگاه سریعترین ایستگاه بتنی است که در کشور ایجاد می شود.

بر اساس مطالعات مشاوران سازمان آب و برق خوزستان قرار است هدایت و تخلیه زه آب ها به سمت خلیج فارس از طریق این طرح با دبی ۲۳متر مکعب برثانیه انجام شود.

وی مهمترین هدف و استراتژی این شرکت را احداث دو کارخانه تولید کاغذ از باگاس نیشکر اعلام و گفت: در این زمینه در یک سال گذشته گفت و گو برای انعقاد قرارداد انجام شده و در کنار بانک ها چند سرمایه گذار قدم پیش گذاشته اند.

وی اظهار کرد: یکی از این واحدها در شمال و دیگری در جنوب حوزه عملیاتی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جنوبی احداث می شود.

معاون شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت:۲۰هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای ساخت این دو کارخانه لازم است و اتمام آنها بیش از دو سال زمان نخواهد برد.

احداث این کارخانه ها در واحدهای کشت و صنعت فارابی و دهخدا پیش بینی شده است.

بر اساس گفت و گوهای به عمل آمده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) ۷۳درصد اعتبار ریالی مورد نیاز کارخانه نخست را تامین می کند و بقیه اعتبار مورد نیاز نیز توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تامین می شود.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان بزرگ ترین شرکت تولید کننده شکر با ظرفیت اسمی ۷۰۰هزار تن از این محصول استراتژیک با هفت واحد کشت و صنعت تابع امیر کبیر، امام خمینی(ره)، میرزاکوچک خان، سلمان فارسی، فارابی، دهخدا و دعبل خزاعی در خوزستان فعالیت دارد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.