پست خوزستان رتبه دوم استقرار ایزو

عصر جنوب: اداره کل پست استان خوزستان پست استان خوزستان موفق به کسب رتبه دوم در ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت(ایزو) شد.
در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸و گزارش استقرار کامل ایزو در پنج ماهه ۹۳ استان خوزستان موفق به کسب رتبه دوم در بین ادارات کل پست استان های کشور شد.

مهران حموله مدیرکل پست استان خوزستان، ضمن تقدیر از رابط ایزوی استان ، روسا و رابطین ایزوی شهرستان ها بر ادامه فعالیت ها در این زمینه تاکید کرد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.