گزارش رتبه بندی سایت های خوزستان، مهرماه ۹۳

عصر جنوب: رتبه بندی سایت های خبری استان خوزستان توسط پایگاه خوزستان امروز و با همکاری خوزستان مدیا به شرح زیر منتشر شد.

توضیح: رتبه سایتهای خبری مربوط به امروز

چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۳ می باشد.

 

 

رتبه بندی رسانه های استان خوزستان بر اساس الکسا و گوگل توسط خوزستان مدیا
رتبه عنوان رتبه الکسا رتبه ایران لینک ها رنک گوگل
۱ خوزنیوز ۴۵,۰۵۷ ۸۵۵ ۶۲۰ ۴
۲ رهیاب نیوز ۵۲,۷۷۵ ۷۰۵ ۵۴۶ ۳
۳ عصر اهواز ۹۵,۰۶۳ ۱,۸۰۹ ۱۲۴ ۰
۴ شوشان ۱۶۰,۱۶۲ ۳,۵۴۳ ۲۴۰ ۴
۵ صدای آبادان ۲۳۹,۵۳۲ ۴,۵۹۵ ۹۶ ۲
۶ عصرآبادان ۲۴۰,۱۲۰ ۶,۴۹۳ ۹۹ ۰
۷ روناش ۲۴۲,۸۶۱ ۳,۷۹۲ ۱۴۴ ۲
۸ فیدوس ۲۵۵,۶۱۹ ۵,۹۵۴ ۸۵ ۳
۹ خورنا ۲۷۴,۴۲۳ ۳,۳۶۲ ۱۱۳ ۱
۱۰ دز ان ان ۳۲۹,۰۹۴ ۵,۵۳۵ ۲۲۵ ۳
۱۱ هور نیوز ۳۳۵,۲۸۵ ۵,۲۰۸ ۳۲ ۰
۱۲ هفتکل نیوز ۳۹۳,۱۹۰ ۷,۰۴۶ ۱۵۸ ۲
۱۳ اندیمشک جوان ۴۵۲,۶۱۲ ۶,۲۱۸ ۱۰۸ ۱
۱۴ روزنامه کارون ۴۵۵,۳۳۳ ۸,۶۱۸ ۱۳۹ ۴
۱۵ اکسین پرس ۴۶۸,۷۳۵ ۹,۹۱۶ ۵۲ ۳
۱۶ خوزستان امروز ۴۹۹,۷۰۶ ۷,۳۵۱ ۱۵۳ ۰
۱۷ خوزستان رصد ۴۹۹,۷۰۶ ۷,۳۵۱ ۱۵۳ ۰
۱۸ باوی نیوز ۵۰۷,۶۲۳ ۹,۶۱۱ ۹۹ ۳
۱۹ دزفول امروز ۵۱۰,۱۶۹ ۹,۱۰۳ ۱۷۳ ۲
۲۰ اهواز نوین ۵۴۸,۳۱۴ ۱۰,۱۸۳ ۲۰۱ ۲
۲۱ پیک شوشتر ۵۷۳,۶۹۷ ۱۰,۶۴۲ ۱۰۴ ۲
۲۲ بهبهان نیوز ۶۲۰,۱۱۷ ۹,۲۲۱ ۷۹ ۲
۲۳ امیدیه نیوز ۶۵۲,۱۴۶ ۱۲,۲۶۸ ۱۳۰ ۰
۲۴ روزان ۶۵۴,۰۰۹ ۱۰,۸۹۳ ۸۴ ۰
۲۵ شوشترنامه ۶۶۷,۳۴۸ ۱۰,۰۵۳ ۹۶ ۲
۲۶ خوزنا ۷۴۲,۴۵۷ ۰ ۱۵ ۰
۲۷ باغملک نیوز ۸۷۱,۱۷۶ ۱۲,۳۷۷ ۶۹ ۰
۲۸ کارون نیوز ۸۷۵,۵۲۹ ۲۶,۸۵۳ ۱۷ ۰
۲۹ ب ر مسجدسلیمان ۹۱۳,۶۹۲ ۱۷,۶۲۱ ۶۲ ۲
۳۰ آرا نیوز ۹۱۹,۰۷۹ ۳۰,۸۴۴ ۴۱ ۲
۳۱ شوشترروز ۹۳۹,۵۵۲ ۱۳,۰۸۰ ۶۹ ۱
۳۲ نور خوزستان ۹۴۹,۲۰۰ ۱۷,۶۶۱ ۸۴ ۰
۳۳ لالی نیوز ۹۵۳,۹۵۳ ۱۵,۳۵۰ ۹۴ ۲
۳۴ بروآل ۹۹۵,۱۳۹ ۳۴,۲۸۲ ۱۲۵ ۲
۳۵ عروج ۱,۰۴۳,۸۷۷ ۱۶,۶۸۴ ۱۷۰ ۲
۳۶ آبادان نیوز ۱,۰۵۵,۹۶۴ ۳۱,۱۵۶ ۵۹ ۲
۳۷ خوزیان نیوز ۱,۰۶۰,۵۳۰ ۱۵,۴۳۰ ۲۷ ۰   
۳۸ رامشیر خبر ۱,۰۶۷,۲۲۵ ۱۴,۶۳۵ ۲۳ ۰
۳۹ موج چهارم ۱,۱۰۸,۶۲۵ ۲۹,۳۶۴ ۱۰۴ ۲
۴۰ سیاسیون ۱,۲۵۵,۴۸۰ ۲۵,۶۱۴ ۴۲ ۰
۴۱ سفیرشوشتر ۱,۲۶۹,۱۴۴ ۲۱,۵۱۵ ۹ ۰
۴۲ سپنا ۱,۲۷۳,۸۵۰ ۲۶,۱۳۴ ۴۹ ۲
۴۳ اندیمشک نیوز ۱,۳۳۲,۳۶۱ ۱۷,۸۱۹ ۲۳ ۰
۴۴ سفیر ۱,۳۴۵,۵۷۵ ۲۴,۲۱۶ ۲۶ ۰
۴۵ کارون پرس ۱,۳۷۵,۸۳۳ ۲۸,۷۳۰ ۱۴ ۰
۴۶ خوانا نیوز ۱,۴۵۲,۹۳۷ ۰ ۸۵ ۳
۴۷ کارون آنلاین ۱,۴۵۴,۵۱۹ ۳۶,۴۲۹ ۳۴ ۰
۴۸ خوزستان مدیا ۱,۵۴۸,۱۹۵ ۲۱,۰۲۴ ۱۰ ۰
۴۹ دزفیل ۱,۵۸۹,۷۷۴ ۲۵,۴۱۵ ۸۸ ۲
۵۰ ماهشهر امروز ۱,۶۱۶,۴۷۳ ۲۹,۹۰۰ ۳۷ ۰
۵۱ دز تایمز ۱,۷۱۳,۳۵۵ ۳۴,۶۰۴ ۳۹ ۱
۵۲ اریترین ۱,۷۶۶,۲۰۲ ۳۰,۴۲۶ ۲۰ ۰
۵۳ آسماری نیوز ۱,۷۷۳,۲۸۹ ۲۷,۴۶۲ ۴۵ ۰
۵۴ عصر ما ۱,۷۷۸,۲۸۹ ۰ ۲۲ ۰
۵۵ ورزش ماهشهر ۱,۷۹۵,۲۵۴ ۳۸,۸۴۳ ۴۰ ۱
۵۶ هندیجان نیوز ۱,۸۱۹,۷۷۶ ۵۲,۵۰۲ ۱۷ ۰
۵۷ اروند آنلاین ۱,۸۲۵,۳۸۲ ۱۳۲,۹۵۹ ۱۷ ۰
۵۸ تابنده ۱,۸۵۲,۰۵۵ ۳۸,۹۶۸ ۱۹ ۱
۵۹ هنر دز ۱,۹۹۸,۵۲۹ ۳۷,۱۲۳ ۵۹ ۱
۶۰ سدید نیوز ۲,۰۰۸,۸۱۷ ۴۱,۰۵۸ ۹۵ ۲
۶۱ ورزش خوزستان ۲,۰۹۶,۴۹۵ ۵۲,۴۷۵ ۳۵ ۲
۶۲ ایذه نیوز ۲,۱۰۷,۰۵۶ ۴۱,۶۴۷ ۴۸ ۲
۶۳ هویزه نما ۲,۱۴۵,۶۰۸ ۳۳,۵۴۸ ۸۳ ۲
۶۴ بهمن شیر ۲,۲۲۳,۴۵۶ ۲۶,۸۱۵ ۲۱ ۰
۶۵ التزام نیوز ۲,۲۴۷,۹۵۱ ۳۸,۱۱۸ ۳۵ ۰
۶۶ خوزستانی ها ۲,۲۵۰,۸۷۹ ۱۵۲,۷۸۲ ۶۷ ۳
۶۷ خرمشهر خبر ۲,۳۱۰,۳۳۵ ۷۰,۷۶۸ ۴۲ ۰
۶۸ مسجد س خ ۲,۳۲۷,۷۴۲ ۳۹,۷۴۰ ۵۷ ۲
۶۹ نفتون نیوز ۲,۴۱۰,۱۰۶ ۵۶,۴۶۶ ۲ ۰
۷۰ دزنا۲۴ ۲,۵۱۳,۸۸۲ ۴۲,۵۰۵ ۶۳ ۲
۷۱ MIS نیوز ۲,۵۹۰,۷۸۷ ۵۲,۳۹۵ ۱۳ ۰
۷۲ اندیکاخبر ۲,۶۷۱,۶۳۲ ۴۹,۰۹۳ ۴۶ ۱
۷۳ ایذه پرس ۲,۷۷۲,۱۷۶ ۵۹,۶۷۳ ۶۶ ۲
۷۴ نیوز آبادان ۲,۹۵۶,۰۵۵ ۴۴,۲۸۷ ۴۰ ۱
۷۵ شادگان رصد ۳,۰۹۴,۹۲۵ ۴۴,۴۶۴ ۳۶ ۱
۷۶ گتوندنیوز ۳,۲۷۳,۸۸۰ ۴۳,۲۵۵ ۶۴ ۱
۷۷ رامشیرپانا ۳,۴۱۵,۶۲۱ ۴۲,۴۸۷ ۳۶ ۲
۷۸ آبادان ۳,۵۵۷,۷۱۹ ۸۴,۳۷۸ ۱۴ ۲
۷۹ عصر جنوب ۳,۷۰۳,۲۲۳ ۲۶,۶۵۸ ۶ ۰
۸۰ خوز آنلاین ۴,۱۰۷,۳۰۲ ۲۹,۷۱۳ ۲ ۰
۸۱ توسعه جنوب ۴,۱۲۳,۹۱۹ ۰ ۱۲ ۱
۸۲ دزفول نیوز ۴,۱۵۸,۰۰۴ ۶۷,۰۹۷ ۳۴ ۲
۸۳ رومنا ۴,۱۶۸,۳۶۰ ۱۲۵,۵۲۹ ۱۹ ۰
۸۴ MIS آنلاین ۴,۲۷۰,۹۵۸ ۷۲,۱۸۱ ۱۸ ۱
۸۵ بدرپرس ۴,۲۷۷,۶۵۲ ۴۵,۶۸۷ ۲ ۰
۸۶ میراث ۴,۳۷۶,۵۸۰ ۶۱,۶۹۸ ۸۰ ۳
۸۷ نور حوزه ۴,۵۱۱,۱۵۳ ۳۶,۵۱۸ ۹۰ ۲
۸۸ آسماری ۴,۵۱۳,۹۶۹ ۰ ۶۶ ۲
۸۹ شوش نیوز ۴,۶۵۱,۳۸۰ ۱۴۶,۱۸۲ ۴۹ ۱
۹۰ سازه نیوز ۴,۷۰۳,۵۵۳ ۰ ۵۳ ۴
۹۱ اکسین نیوز ۵,۱۰۹,۸۹۱ ۱۰۷,۴۷۵ ۷ ۱
۹۲ ارجان نیوز ۵,۱۱۱,۰۰۷ ۱۰۳,۸۵۴ ۵ ۰
۹۳ هفتکل ندا ۵,۲۴۷,۶۹۱ ۵۳,۴۳۳ ۴۴ ۱
۹۴ شوش سیتی ۵,۲۷۵,۴۷۴ ۸۴,۳۲۰ ۱۲ ۰
۹۵ محصل نیوز ۵,۳۹۴,۷۹۳ ۵۰,۲۰۳ ۲۸ ۱
۹۶ سوسنگردنیوز ۵,۴۹۴,۰۶۰ ۱۲۶,۹۵۰ ۱۳ ۱
۹۷ روزنامه نسیم ۶,۵۲۳,۷۶۹ ۰ ۶ ۰
۹۸ اندیمشک نیوز۲ ۷,۶۸۴,۸۱۱ ۰ ۲۵ ۱
۹۹ اهواز فردا ۸,۰۱۷,۲۷۷ ۱۳۰,۵۶۵ ۲۰ ۰
۱۰۰ حمیدیه خبر ۸,۳۸۸,۵۴۲ ۷۶,۲۷۱ ۳۲ ۰
۱۰۱ کوثر ۸,۵۵۸,۸۴۱ ۰ ۳ ۰
۱۰۲ صبح اروند ۸,۷۵۴,۶۸۰ ۰ ۴ ۰
۱۰۳ تلاش نیوز ۹,۰۴۶,۶۸۳ ۱۲۴,۱۲۸ ۱۲ ۱
۱۰۴ رامشیر نیوز ۹,۱۶۱,۸۷۸ ۱۱۲,۲۵۶ ۳۵ ۱
۱۰۵ راستا نیوز ۱۰,۱۴۸,۲۰۴ ۰ ۳ ۰
۱۰۶ بختیاری نیوز ۱۰,۴۵۰,۰۸۳ ۰ ۱۶ ۰
۱۰۷ صبح کارون ۱۰,۸۰۵,۹۲۲ ۰ ۷ ۰
۱۰۸ اندیمشک آنلاین ۱۰,۹۲۰,۶۵۷ ۰ ۵ ۰
۱۰۹ رضوان ۱۱,۵۳۵,۰۵۸ ۰ ۲۵ ۲
۱۱۰ آبادان نو ۱۱,۵۵۱,۷۸۲ ۰ ۱۳ ۱
۱۱۱ آنی آنلاین ۱۱,۶۴۲,۸۸۹ ۰ ۱۱ ۱
۱۱۲ دوکوهه ۱۱,۸۸۰,۲۵۱ ۰ ۴۷ ۰
۱۱۳ اهواز امروز ۱۱,۹۳۱,۷۳۲ ۰ ۳ ۰
۱۱۴ بیان دورق ۱۲,۲۹۹,۷۵۴ ۰ ۱ ۰
۱۱۵ ایذه نیوز ۱۳,۰۱۶,۰۹۱ ۰ ۴۲ ۱
۱۱۶ باوی نیوز ۱۳,۱۱۰,۷۴۱ ۰ ۲۷ ۲
۱۱۷ وب دا ۱۳,۱۵۱,۲۸۸ ۰ ۴۵ ۴
۱۱۸ آورد نیوز ۱۴,۱۳۵,۹۱۹ ۱۳۳,۱۴۵ ۱۸ ۰
۱۱۹ دنیا نیوز ۱۵,۲۱۴,۴۰۹ ۰ ۱ ۰
۱۲۰ خوزستان ما ۱۵,۳۹۸,۶۳۵ ۰ ۴ ۰
۱۲۱ هویزه نیوز ۱۶,۴۵۹,۲۵۵ ۰ ۱۵ ۱
۱۲۲ نوید نیوز ۱۶,۸۲۶,۱۰۲ ۰ ۸ ۰
۱۲۳ رضوان نیوز ۱۷,۰۳۶,۲۲۵ ۰ ۳ ۰
۱۲۴ ورزش شوشتر ۱۷,۱۳۹,۳۹۳ ۰ ۴ ۰
۱۲۵ ندای رسا ۱۷,۳۰۴,۱۹۷ ۰ ۱۸ ۰
۱۲۶ اسرانیوز ۱۷,۷۸۷,۷۰۱ ۰ ۶ ۲
۱۲۷ میداود نیوز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۳ ۰
۱۲۸ خبر کارون ۱۸,۱۳۴,۴۲۲ ۰ ۱۳ ۰
۱۲۹ خوزستان آنلاین ۱۸,۵۰۶,۸۳۲ ۰ ۴ ۳
۱۳۰ مصلحون ۱۸,۵۴۶,۷۴۸ ۰ ۳ ۰
۱۳۱ آبادان امروز ۱۸,۵۷۷,۱۹۲ ۰ ۴ ۰
۱۳۲ نذیرنیوز ۱۸,۵۹۷,۲۶۵ ۰ ۹۶ ۱
۱۳۳ خوزبانو ۱۸,۶۹۱,۶۴۴ ۰ ۳ ۰
۱۳۴

 

منبع: خوزستان امروز

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • با سلام لطفا "توضیح: رتبه سایتهای خبری مربوط به امروز پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۳ می باشد" به توضیح: رتبه سایتهای خبری مربوط به امروز چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۳ می باشد اصلاح گردد