معاون اولی «محمد مخبر» برای خوزستان فرصت است؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد مخبر دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محتمل ترین‌ گزینه برای معاون اولی دولت تازه روی کار آمده ابراهیم رییسی لقب گرفته است.

شاید بیش از هر جای دیگر، در استان خوزستان جایی که محمد مخبر دزفولی از آنجا فعالیت‌ش‌ را آغاز کرده، این انتصاب مورد بحث و واکنش‌ قرار گرفته باشد.

در دوره ای که محمد مخبر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده دارد چندین بار به استان خوزستان سفر کرده، سفرهایی که برخی از آنها پس از بحران‌هایی بوده که سالیان اخیر زخم باز کرده و بیشتر دل مردم خوزستان و کشور را به درد آورده است.

آخرین بازدید مخبر بازمی‌گردد به روزهایی که مردم خوزستان برای طلب آب در چندین شهر استان اعتراضات مسالمت آمیزی را آغاز و حق خود را طلب کردند.

۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ محمد مخبر که ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را عهده دار است با سفر به استان خوزستان از اجرای آبرسانی به تمام روستاهایی خبر داد که درگیر تنش آبی بودند، تصمیمی که ابتدا بنا بود تنها دوسوم روستاها را شامل باشد و با حضور میدانی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، به تمامی روستاها گسترش یافت.

البته که او پس از حوادث آبان ۹۸ هم خود را به خوزستان رسانده بود و از ۱۰هزار طرح اشتغالزا و ایجاد ۱۹هزار و ۳۰۰شغل و با اعتبار هشت هزار و ۴۰۰میلیارد تومان خبر داده بود.

سفری که بازهم موضوع آبرسانی از تصمیمات مهم آن بود و در کنار آن، عملیات اجرایی کارخانه کاغذ خوزستان با سرمایه‌گذاری ۹هزار میلیارد تومان آغاز شده بود.

او در آخرین سفر خود وعده داده است سه طرح مهم و ملی ۵۵۰ هزار هکتاری، بهبود و توسعه سیستم فاضلاب خوزستان و توسعه و تکمیل طرح آب غدیر را برای اجرا و تکمیل پروژه به اطلاع دولت جدید برساند و پیگیر آن باشد.

سفرهایی پس از بحران‌ها که شاید در سال ۹۸ با حضور در شهرک‌طالقانی (کوره‌ها) ماهشهر آغاز شد، اما به گفته خود او، سفرها و پیگیری هایش برای رفع مشکلات استان خوزستان به پایان نرسیده و شاید معاون اولی او دریچه‌ی تازه ای برای مردم خوزستان به سوی کاهش مشکلات باشد…