قهرمانان پوشالی و دروغین آفت های جامعه ورزش

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: هیات های شهرستانی و استانی باید با قهرمانان دروغین پوشالی که در فضای مجازی و جامعه مانند یک ویروش پخش شده اند برخورد کنند ، اداره ورزش و جوانان خود را عقب میکشد و نظاره گری بیش نیست

هیات های شهرستانی و استانی از طریق کمیته های انضباطی و قضایی و ارجاع
دادن به مراتب بالاتر و قضایی به طور جد باید با این نخاله های اجتماع برخورد کنند، چراکه موجب عوام فریبی ،سردرگمی عموم مردم در رشته های دیگر نسبت به یک رشته ورزشی ، اطلاعات غلط درمورد ورزشکاران و رشته های ورزشی ، نابودی آینده یک ورزشکار باانگیزه آماتور یا با سابقه اندک با دادن برنامه غلط و انتقال دروغ ها و سوابق دروغین خود به ورزشکاران میشوند.

آیا ماهیت قهرمانان واقعی که رنج ، مشقت و مصدومیت های سنگین ورزشی را به جان می‌خرند و قهرمانان پلاستیکی و پوشالی ،برای جامعه امروزی ما به خوبی مشخص شده است؟!

نیرنگ بازان و نقش پردازانی که یک شبه خود را قهرمان می نامند
در واقع دنیای مجازی و عدم آگاهی برخی از مردم و ورزشکاران نیز برای عده ای تبدیل به محل عقده گشایی و نشان دادن بی بندوباری ها شده است.
وقتی نظارتی در کار نباشد ، هر فردی با اجرای حرکات تمام کپی شده ،غیر اصولی و علمی خود را قهرمان ، مربی و متخصص ورزشی معرفی میکند.

به قلم آرشام مولایی