کنسرت شبانه جیرجیرکها در استان خوزستان دو ماه‌ طول خواهد کشید

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش عصرجنوب ، بنابر اعلام کارشناسان محیط زیست استان خوزستان جیر جیرکهای سیاهی که تقریبا دو هفته از حضور پرتعدادشان در استان میگذرد تنها آسیبشان آلودگی صوتی است که شبها ایجاد میکنند وآرامش را از مردم میگیرند کارشناسان معتقدند این جیر جیرکها هیچگونه آلودگی محیطی ندارند وپس از دو ماه خود بخود از بین میروند.

به گفته کارشناسان محیط زیست بهترین شیوه برای مقابله با این جیر جیرکها برخورد فیزیکی واستفاده از توری های محافظ برای درب وپنجره منازل است.
کارشناسان محیط زیست میگویند بدلیل اینکه این جیرجیرکها پس از کشته شدن به مصرف خوراکی برخی پرندگان میرسند به هیچ عنوان برای از بین بردن آنها از سم استفاده نکنند.

گفتنی است حدود دو هفته است که جیرجیرکهای سیاه با هجوم به برخی شهرهای استان،زندگی عادی ساکنین این مناطق را‌بامشکل مواجه کرده است .

خبرنگار : محمد رستمی