تعیین استان‌هاى تهران، اصفهان، فارس و کرمان به عنوان معین خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سخنگوی وزارت کشور از تعیین استان‌هاى تهران، اصفهان، فارس و کرمان با حکم وزیر کشور به عنوان استان‌هاى معین خوزستان خبر داد.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از تعیین استان‌هاى تهران، اصفهان، فارس و کرمان با حکم وزیر کشور به عنوان از استان‌هاى معین استان خوزستان خبر داد.
وی در ادامه افزود  نظر به حجم و گستردگی خسارات وارده به استان‌های متاثر از سیل و بلاخص استان خوزستان و استمرار وضعیت فوق‌العاده به منظور امدادرسانی فوری و مستمر، چهار استان ملزم شدند جلسه هماهنگی ستاد مدیریت بحران را بدون فوت وقت برگزار کنند.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: چهار استان تهران، اصفهان، فارس و کرمان در روز جاری نسبت به گسیل و ارسال امکانات، تجهیزات، ماشین آلات، مواد غذایی و مایحتاج عمومی و در صورت لزوم اعزام افراد متخصص به استان خوزستان اقدام می‌کنند.

سامانی همچنین از تعیین استان‌هاى خراسان رضوى و شمالى به عنوان استان‌هاى معین استان گلستان خبر داد و گفت: این استان‌ها هم تمام امکانات خود را به گلستان منتقل خواهد کرد و همچنین قرار شده است با هماهنگی لازم اقدام فنى در قسمت بیرونی شهرها به منظور جلوگیرى از ورود آب انجام دهند.