پرورش میگو با زه‌آب نیشکر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیر کل شیلات خوزستان گفت: بهره برداری طرح پرورش ماهی و میگو با استفاده از زهاب نیشکر انجام شد.

خون میرزایی، مدیر کل شیلات خوزستان بیان داشت: طرح پرورش ماهی و میگو با استفاده از زهاب نیشکر به بهره برداری رسید که این طرح شامل ۵ حوضچه سیمانی به حجم یک هزار متر مکعب می باشد که در آن ماهی سی بس و میگوی وانامی در زهاب نیشکر پرورش داده می شوند.

وی افزود: در خوزستان پساب ها یکی از تهدیدهای جدی به شمار می روند اما ظرفیت ها ی خوبی برای اجرای طرح های آبزی پروری وجود دارد.

خون میرزایی با اشاره به نحوه پرورش میگو در پساب نیشکرعنوان کرد: در شرکت کشت و صنعت دهخداپرورش میگو در استخرهای بتنی و سیستم گرم کننده آب انجام می شود که برای نخستین بار در کشور انجام شده است .

مدیر کل شیلات خوزستان گفت: استان می توان یک دوره پرورش میگو در سال اجاد کرد اما در سیستم راه اندازی شده این امکان فراهم می شود که پرورش میگو بیش از ۲ دوره در سال انجام شود.

وی افزود: توسعه نیشکر در استفاده از زهاب مصداق تبدیل یک تهدید به یک فرصت جهت اشتغال، خودکفایی و رونق صادرات است و این طرح ها حاصل جلسات فنی و تخصصی نیشکر با اداره کل شیلات است که اکنون گام به گام در حال اجراست.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.