منطقه بهرگان آماده دریافت نفت کارون

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت اعلام کرد: بخشی از نفت خام تولیدی میدان های مشترک غرب کارون پس از ارسال از تلمبه خانه های غرب کارون و امیدیه، از طریق خط لوله ۳۲  اینچ به ایستگاه اندازه گیری بهرگان منتقل و سپس به تاسیسات ذخیره سازی و پایانه صادراتی منطقه بهرگان ارسال می شود.
تاکنون دو محموله صادراتی غرب کارون از طریق منطقه بهرگان صادر شده و این منطقه آماده دریافت، ذخیره سازی و صادرات نفت خام غرب کارون است.
طرح های  مرتبط با صادرات نفت خام غرب کارون شامل سیستم اندازه گیری نفت خام، کنترل، ایمنی و آتش نشانی مخازن ذخیره نفت خام، از ضرورت های بهره برداری ایمن، مطمئن و پایدار از تاسیسات پایانه صادراتی بهرگان است که تسریع در روند تکمیل آن مورد تاکید قرار گرفته است.