تغییر جدی در شیوه انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار با دستور سرپرست وزارت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ‍ ‍ با دستور سرپرست وزارت کار؛ انتصابات در شرکت های زیرمجموعه تنها با فراخوان عمومی انجام می‌شود.

عصر جنوب حوزه صنعت- بر اساس نامه منتشر شده از سوی سرپرست وزارت کار؛ کلیه انتصابات هیات مدیره‌ها و مدیران عامل در صندوق‌های بازنشستگی، شستا، هلدینگ‌ها و شرکتها و سازمان های وابسته به این وزارت‌خانه باید طی فراخوان عمومی، بررسی رزومه نخبگان و مصاحبه تخصصی صورت گیرد.

بندپی‌ در این بخش‌نامه تاکید کرده است کلیه انتصابات در مجموعه‌های وابسته باید به پیوست گزارش فرایند انتخاب به این وزارت‌خانه اعلام گردد.

سرپرست وزارت خانه تاکید کرده هرگونه‌ انتصاب خارج از این فرآیند غیرقابل قبول است.

بر اساس این ابلاغ باید شاهد روند جدیدی در انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها بود.

خوزستان از جمله استان‌هایی است که بسیاری از صنایع عظیم آن به زیرمجموعه‌های این وزارت خانه تعلق دارد.