عماد صالحوند: غیر پاسخگو بودن منصور کتانباف مانع از شفاف سازی شبهات یکسال اخیر شهرداری اهواز

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یادداشت/ عماد صالحوند: غیر پاسخگو بودن منصور کتانباف مانع از شفاف سازی شبهات یکسال اخیر شهرداری اهواز

جواب سربالای شهردار اهواز به سوالات رسمی شورای شهر!

 

وقتی کتانباف جواب سوال یک عضو شورا را با بی تفاوتی هرچه تمامتر نمی دهد، دیگر وای به حال شهروندان اهوازی که بخواهند بصورت رودرو از عملکرد ضعیف او انتقاد کنند و انتظار پاسخ شنیدن داشته باشند

 

▪پس از طرح چهل سوال یک عضو شورای شهر در خصوص شبهات یکسال اخیر شهرداری اهواز در دوره مسئولیت منصور کتانباف نصب، در اتفاقی عجیب هفته گذشته شهردار اهواز طی نامه ای به رئیس شورای این شهر به هیچ کدام از سوالات مهم و فراوانی که از سوی مازیار جهانبخشی مطرح شده بود پاسخ نداد و در کمال تعجب به اعضای شورای شهر اهواز آیین نامه داخلی و سلسله مراتب چگونگی استیضاح شهرداران را یادآور شد!

▪عدم پاسخگویی شهردار اهواز به شبهات اساسی مطرح شده از سوی یک عضو شورا، بعنوان نماینده مردم اهواز در پارلمان شهری، بخوبی روحیه و ویژگی غیرپاسخگو بودن منصور کتانباف را نشان می دهد.
جالبترین نکته نامه شهردار اهواز، انجام وظیفه بجای رئیس شورای شهر توسط کتانباف بوده است!
طبق قانون اگر روال آیین نامه ای طرح سوال از شهردار اهواز طی نشده باشد، این وظیفه بر عهده محمد جعفر فلسفی بعنوان رئیس شورا بود که نباید نسبت به ارسال سوالات مذکور به شهرداری اقدام می کرد!
این درحالیست که شهردار اهواز طی نامه مذکور بجای رئیس شورا انجام وظیفه کرده و شرح وظایف و روال طرح سوال را یادآور می شود!
این جایگزینی وظایف، شائبه رواج یافته طی مدت اخیر در محافل خبری استان، مبنی بر هماهنگی انحصاری میان فلسفی و کتانباف، بدلیل اشتراک در مسائل جناحی، قومی را بیش از پیش تقویت می نماید!

▪شائبه اختصاصی بودن شهردار اهواز برای یک عضو شورا، از ابتدای شروع بکار شورای شهر دوره پنجم آغاز و در مرحله انتخاب غیرمعقول و شائبه برانگیز کتانباف ادامه یافت و با این نامه تقریبا مسجل گردید!
هرچند که از مدتها پیش اکثر منتقدان عملکرد کتانباف، وی را بیش از آنکه شهردارِ اهواز بدانند، به طعنه از او بعنوان شهردارِ فلسفی یاد می کردند!

▪پاسخ سربالای شهردار اهواز به سوالات نماینده مردم این کلانشهر، بغیر از آنکه بی احترامی کتانباف به شهروندان اهوازی محسوب می شود، مهر تاییدی بر انتخاب اشتباه اعضای شورای شهر اهواز در فرایند انتخاب شهردار می زند.
وقتی که شهردار اهواز حتی به مجموعه ای که قانون به آنها وظیفه نظارت، سوال و مطالبه گری مستقیم و بی واسطه از شهردار را بر عهده آنها گذاشته، اینچنین بی تفاوت باشد، دیگر وای بحال شهروندانی که بخواهند نسبت به عملکرد ضعیف این شهردار سالخورده، انتقاد رودرو کرده و انتظار پاسخ داشته باشند!

عماد صالحوند/انتخاب خوزستان

 

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.