“پاسداشت اهل قلم ” یادداشتی از دکتر عبدالواحد عبادی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: “پاسداشت اهل قلم ” یادداشتی از دکتر عبدالواحد عبادی

بسم الله الرحمن الرحیم

“ن والقلم و ما یسطرون ”
خداوند متعال در بیان ارجمندی و اشاره به جایگاه قلم تا آنجا پیش رفته است که به قلم به عنوان ابزاری مقدس و شریف قسم خورده و در توصیف یکی از ویژگیهای خود فرموده است:
“الذی علم بالقلم”
علم شاهد آن است که آغاز نگارش قلم آغاز عصرتاریخ است،بدین سبب است که اندیشه ومنویات فکری بشر توسط قلم در قالب حروف وکلمات وسرانجام جمله ها ومتن ها تجلی یافت ،ثبت وضبط شد وبه انسانهای دیگر در مکانها وزمانهای مختلف منتقل شد.بنابراین قلم امانتداری است که اندیشه وتفکر انسان امانت اوست واهل قلم علاوه براینکه خود خالق اندیشه وتفکر هستند امانت دار اندیشه دیگران نیز به شمار می آیند. امروزه با توجه به گستره وتنوع حیطه زندگی بشری ،لزوم نظم اجتماعی، پویایی علمی وتنوع اندیشه ها، اهل قلم جایگاه ویژه تری یافته اند،تا بانقد ونظارت و تضارب افکار به شفافیت بیشتر وروشنگری بپردازند وجامعه بشری را برای تعیین مسیر صحیح کمک کنند.اما این مهم نیازمند آن است که اهل قلم بیش از گذشته به جایگاه خود واقف باشند، جامعه نیز برای آنان اهمیت مضاعف قائل شود وحکومت ها امنیت لازم را برایشان فراهم آورند وآنها را پاس بدارند تا این درمانگران اجتماعی بتوانند به خوبی بیندیشند وبنویسند و نقش خود را ایفا نمایند.
زیرا که تعالی انسان و پیشرفت تمدن ها و فرهنگ ها، مرهون قلم و اصحاب قلم بوده است. ودر سایه مطالعه و اندیشیدن ونوشتن است که زمینه های مناسب برای گفتگو به عنوان عامل اصلی پیشرفت، تفاهم و صلح فراهم می شود.
در واقع جوهر سیاه قلم که بر ورق سفید نقش می بندد نوری بر چشمان انسانها منعکس می کند تا روشنایی بخش راه زندگی باشد وکلمات آفرینش ارجمند قلم اند که حامل نور و روشنایی در ظلمت سرای ناسوتی می گردند. واهالی قلم، بی شک رسولان و پیغام آوران سعادت وفرهیختگانی که از رویش واژگانشان خواب ماندگاری وشکوفایی یک ملت تعبیر می شود و از ترشحات قلمشان، تقدیر بزرگی یک جامعه رقم می خورد.
چهاردهم تیرماه روز قلم بر وارثان لوح، صاحبان قلم و اندیشه، نویسندگان، دانشمندان و بزرگان فرهنگ و فرهیختگی مبارک ومیمون باد.
اندیشه تان پویا و
قلم تان مانا.

عبدالواحد عبادی

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.