جولان گرما در خوزستان/آسمان استان خاکی می شود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد سبزه زاری، سرپرست اداره کلهواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه دمای هوا تا روز یکشنبه در استان تغییرات اندکی دارد، بیان کرد: از روز دوشنبه دمای هوا افزایش می یابد.

وی در ادامه اذعان داشت: از روز دوشنبه آینده، بیشینه دمای در بیش تر شهرهای استان ۴۹ و ۵۰ و یا حتی به بیش از آن می رسد.

سبزه زاری با اشاره به حرکت توده گرد و خاک عراقی به سمت استان از اواسط امروز تصریح کرد: شاهد تاثیر این توده ابتدا در مناطق غربی و جنوب غربی و سپس بر دیگر مناطق استان و همچنین کاهش دید افقی و افزایش آلاینده گرد و خاک خواهیم بود.

سرپرست اداره کل هواشناسی خوزستان اظهار داشت: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰ و ایذه با ۲۵ درجه سانتیگراد گرم ترین و خنک ترین شهرهای استان گزارش شده اند و در همین زمان دمای اهواز بی ۲۸ تا ۴۸ درجه در نوسان بوده است.