پیش ارزیابی زیست محیطی طرح فولاد سازی شرکت فولاد اکسین خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:کمیته فنی پیش ارزیابی زیست محیطی طرح فولاد سازی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ در سازمان محیط زیست کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان این نشست با حضور مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست کشور و مشاور طرح و معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه، مدیر امور مهندسی و رئیس طراحی و مهندسی این شرکت برگزار شده و پس از ارائه گزارشات لازم با رویکرد مثبت مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست کشور مواجه گردید و مقرر شد گزارش زیست محیطی طرح، بمنظور صدور مجوز محیط زیست به کمیته ماده ۲ سازمان محیط زیست کشور ارجاع گردد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.