در تصمیمی جهادی صورت گرفت؛

کاهش هزینه ها و ریخت و پاش‌ها در فولاد اکسین خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  پس از انتصاب مدیرعامل و اعضا فعلی هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان جلوی بسیاری از ریخت و پاش های اضافی در این شرکت فولادی گرفته شد

عبدالرضا محمود پور مدیرعامل این شرکت که از بدنه صنعت فولاد به این سمت منصوب شده است به خوبی میداند که در کدام بازارها باید هدفگذاری کرد و کدام عملیات ها هزینه های اضافی برای این شرکت فولادی دارد و مانع از ایجاد این هزینه های اضافی شد.
اما در این میان افرادی که این شیوه مدیریت را مانع از سو استفاده های شخصی خود میدانستند پس از مدتی شروع به ایجاد جو منفی و مانع تراشی کردند و دست به هر کاری زدند تا شاید روزنه ای پیدا کنند تا بتوانند با سو استفاده های شخصی این شرکت خوزستانی را زمین بزنند.
کارکنان قدیمی فولاد اکسین که خود را متعلق به این شرکت میدانند نگرانند که با سو مدیریت هایی که خیلی از شرکتهای صنعتی به آن مبتلا هستند روزی برسد که به علت عدم دریافت ماهها حقوق دست به اعتصاب بزنند لذا از مسئولین مربوطه خواستار حمایت از برنامه ریزیهای بلند مدتی که صورت گرفته و روند جلوگیری از ریخت و پاش های اضافه که در حال طی شدن است می باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • دیدگاه*من با کاهش هزینه ها...ریخت پاشها...استخدامهای بی رویه..مناقصات بی نظارت ...واینهمه انتصاب مدیررورئیس و مسئول و کارشناس که بار مالی زیادی داشته مخالفم همه مدیرندومسئول و رئیس ولی کارگران زحمتکشان اصلی هستند