برق، جان ۱۳ راس گاومیش را گرفت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مسلم همتیان، رئیس اداره دامپزشکیگتوند با اشاره به تلف شدن ۱۳ راس گاومیش در روستای ایستادگی بخش عقیلی بیان داشت: این اتفاق بر اثراتصال سیم برق پنکه سقفی در دامداری رخ داد.

وی با بیان اینکه ۴۵ راس گاومیش در این دامداری سنتی نگهداری می شد تصریح کرد: ۱۳ راس از آن ها در اینحادثه تلف شدند.

همتیان افزود: دفن بهداشتی لاشه گاومیش های تلف شده با نظارت کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان گتوند صورت گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی گتوند با بیان اینکه سوانح مختلف از جمله؛ بارندگی و سیلاب، بیماری و برق گرفتگی در سال های گذشته موجب تلف شدن دام ها در این شهرستان شده است، اذعان داشت: به دلیل بیمه نبودن دام ها، دامداران خسارت زیادی را متحمل می شوند، از این رو دامداران شهرستان نسبت به بیمه کردن دام های خود اقدام نمایند تا خسارت وارده جبران شود.