شکست شوراها پس از ۲۰ سال؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک نماینده مجلس می‌گوید؛ بسیاری از تصمیم های دولت و مجلس شورای اسلامی باعث تضعیف شوراهای شهر و روستا می شوند.
نوری تاکید دارد؛ متاسفانه با گذر زمان شوراهای شهر و روستا نیز  از لحاظ کارکرد و تاثیر گذاری در امور شهری ضعیف تر می شوند.

او معتقد است: این روال در صورت تداوم، منجر به بی‌اثر بودن فعالیت شورا ها خواهد شد.
در سال ۹۵ نیز طی مصوبه مجلس و تائید شورای نگهبان تعداد اعضای شورای شهرها کم شده بود.
باید دید آیا گرفتن اختیارات به معنای انحلال این پارلمان‌‌های محلی است و یا شوراها به صورت سمبلیک اما بدون اختیارات کار خود را ادامه خواهند داد!