۹ شرکت هلدینگ فارس و خوزستان برای خروج از بنگاهداری به فروش می رسد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان گفت: ٩ شرکت تابع این هلدینگ در راستای خروج شستا از نظام بنگاهداری، در مرحله اول واگذاری به بخش خصوصی و خروج از بنگاهداری، به فروش می رسد.
عباس صفاکیش در نشست خبری افزود: قرار است چهار شرکت سیمانی و پنج شرکت غیرسیمانی مانند بتن، گچ و لوله سازی به فروش برسد.
وی تصریح کرد: ما تابع شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و رئیس جمهوری هستیم چون رئیس جمهوری دستور دادند که شستا از بنگاهداری خارج شود.
صفاکیش اضافه کرد: ما اکنون در مرحله اول این شرکت ها را معرفی کرده ایم و براساس مذاکراتی که انجام شده است متقاضیانی برای خرید این شرکت ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه فروش این شرکت ها با شستاست، اظهار داشت: اغلب این شرکت ها پربازده هستند و امیدواریم به مرحله فروش برسد .
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت های ما وارد بورس شده است، گفت: ما دنبال بورس کالا هم هستیم که سیمان را به بورس ببریم تا سهمیه های کارخانجات را کنترل کنیم اما فضای بورس رقابتی است نه کنترلی.
وی با اشاره به هلدینگ سیمان تامین که ٣١ درصد کل ظرفیت کشور را دارد، اظهار داشت: ١۶،۶ میلیون تن کلینکر در کارخانجات ما تولید شده است که ما اکنون ١٧ شرکت سیمان در اختیار داریم و ١۶ شرکت ما نیز غیرسیمانی است.
وی تصریح کرد: در مجموع بزرگترین هلدینگ در کشور مربوط به هلدینگ سیمان است و اولید سیمان ما امسال ١۶،٣ میلیون تن است که ١۴،٣ میلیون تن آن مصرف داخل و ٢ میلیون تن صادرات سیمان و ١،٣ میلیون تن کلینکر داشته ایم که حدود ٢۵ درصد کل صادرات کشور است.