واکنش مدیر منطقه آزاد اروند به گرانی خودروها

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اسمعیل زمانی اظهار کرد: مصوبه دولت را به ۲ دلیل قبول نداریم، دلیل اول اینکه در منطقه آزاد اروند خودروی فرسوده پلاک اروند نداریم و سن خودروهای منطقه آزاد به حدی نرسیده که فرسوده باشند و آنها را اسقاط کنیم.
زمانی گفت:دلیل دوم این است که از ابتدا قرار بر این نبود که هر قانونی در سرزمین اصلی به تصویب برسد در مناطق آزاد نیز اجرا شود و بر اساس قانون مناطق آزاد قرار بر این بود که مناطق آزاد از قوانین سرزمین اصلی مستثنی باشند.
وی اظهار کرد : این درست نیست که هر قانونی که مربوط به سرزمین اصلی باشد در مناطق آزاد نیز اجرایی شود زیرا این امر ماهیت مناطق آزاد و فلسفه وجودی این مناطق را زیر سوال می برد.
به گزارش ایرنا طبق مصوبه اخیر هیات دولت، از میان خودروهایی که در هر صد کیلومتر پنج الی ۶ لیتر بنزین مصرف می کنند به ازای واردات هر ۲ عدد خودرو ، یک خودروی فرسوده اسقاط می شود.
همچنین به ازای خودروهایی که در هر صد کیلومتر ۶ تا هفت لیتر بنزین مصرف کنند چهار دستگاه ، هفت تا هشت لیتر بنزین ۶ دستگاه و هشت لیتر به بالا ۱۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط خواهد شد.
طبق این مصوبه همچنین ۱۰ درصد ارزش گمرکی از خودروهای جدیدی که وارد منطقه آزاد کشور می شوند ، به حساب خزانه دولت واریز می شود.