فعالیت سامانه ناپایدار تا چهارشنبه

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سامانه ناپایدار با رعد و برق و تند باد تا چهارشنبه در آسمان آبادان و خرمشهر فعال است.

کارشناس هواشناسی با اشاره به بارندگی های شب گذشته گفت: تداوم استقرار این سامانه ناپایدار سبب ایجاد ابرناکی و بارش های پراکنده در این دو شهر می شود.

بر این اساس فعالیت سامانه ناپایدار با رعد و برق و تند باد لحظه ای همراه است و بارشهای آن در برخی نقاط شدت بیشتری خواهد داشت.

نجفی تاکید کرد صیادان احتیاط کنند خلیج فارس هم در این مدت مواج است.

در شب گذشته ۴ دهم میلی متر باران بارید و دما نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش دارد.