تبدیل شدن شمال تالاب شادگان به نیزار

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رییس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: بخش شمالی تالاب شادگان به دلیل ورود پساب های آلوده به محلی برای رشد نی و تبدیل شدن این بخش به نیزار شده است.

سید محمد حسن فقیه بیان کرد: در بخش شمالی تالاب شادگان به دلیل ورود پساب های آلوده و ورود موادی همچون فسفر و ازت مکانی برای رشد نی شده و این پوشش نیزار در این نقطه از تالاب در حال توسعه است.
وی با اشاره به اینکه بخش شمالی تالاب شادگان ۹۰ هزار هکتار وسعت دارد افزود: یکی از عمده تاثیرات رشد این پوشش گیاهی در تالاب شادگان تغییر زیست محیطی تالاب است.
فقیه گفت: برای کنترل توسعه و رشد این پوشش گیاهی در تالاب شادگان لازم است که ورود پساب به این تالاب مدیریت شود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شادگان بیان کرد: افرادی که در اطراف تالاب زندگی می کنند و شغل صیادی دارند اقدام به سوزاندن نیزار کرده که این کار برای تالاب و موجودات زنده آن ضرر دارد.
وی گفت: ماموران محیط زیست با این افراد صحبت کرده اند که با کوتاه کردن نی ها صیادی کنند اما صیادان تنها راه صید ماهی از تالاب را سوزاندن نیزارها عنوان کردند تا عرصه آبی تالاب با این کار مشخص شود.
فقیه ادامه داد: سوزاندن نیزارها فایده ای ندارد و دوباره این پوشش گیاهی در این منطقه رشد می کند.
تالاب بین المللی شادگان بزرگترین تالاب ثبت شده کشور، با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار در جنوب خوزستان قرار دارد. معیشت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم محلی به این تالاب وابسته است.
آنچه تالاب شادگان را در رده نخست تالاب های کشور قرار داده تنوع زیستی بی نظیر آن است. این تالاب یک سیستم زیست محیطی وسیع متشکل از تالاب های شیرین و شور، به علاوه خلیج جزر و مدی خور موسی و جزایر آن است. این تالاب نقش رابط بین رودخانه جراحی و خلیج فارس را ایفا می کند و یکی از مهمترین توقفگاه های پرندگان مهاجر و زمستان گذر است.