مشکلات شرکت های صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان بررسی شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور بحرینی مقدم معاون هماهنگی امور اقتصادی، توسعه منطقه ای و امور بین الملل استانداری برگزار گردید.

در این جلسه مشکلات تولید مربوط به شرکت های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، عمود سازان خوزستان و سیمان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.

بحرینی در این جلسه، ضمن درخواست از مدیریت شرکت ملی گاز استان مبنی بر عدم قطع گاز شرکت های بزرگی چون کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و سیمان خوزستان که اشتغالی بالغ بر ۲۰۰۰ نفر دارند، از شرکت های خصوصی درخواست کرد تا به تعهدات خود در قبال خدمات دریافتی از دولت از جمله گاز بهای مصرفی پایبند بوده و موجب بدهکاری دولت به پیمانکاران و دیگر کارمندانشان نگردند.

همچنین در این جلسه موضوع تهاتر بدهی شرکت عمود سازان خوزستان به امور مالیاتی با طلب از شهرداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و مقرر گردید، سازمان شهرداری و اداره امور مالیاتی نهایت همکاری با این شرکت که تنها تولید کننده پایه های روشنایی در استان می باشد را داشته باشند.