انصراف استقلال خوزستان از لیگ برتر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بعد از مصاحبه جنجالی عبدالله ویسی در خصوص اعتصاب بازیکنان تیمش و عدم تحقق وعده های مدیران این تیم سلطانی مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان گفت: آقای ویسی تنها سرمربی ما هستند و دخالت او در امور اجرایی باشگاه محلی از اعراب ندارد. آقای ویسی اعلام کرده اند که مبلغ یک میلیارد تومان از استانداری دریافت کرده اند و باتشخیص خود بین بازیکنان تقسیم کرده اند. اولا از نظر ما این مبلغ خیلی بیشتر از اینها بوده و دوما ما در مورد نحوه تقسیم این پول و حدود اختیارات سرمربی صحبت هایی داریم.

او ادامه داد: آقای ویسی راسا اقدام به دریافت پول از ابراهیم صالحی بابت رضایت نامه اش کرده که این رفتار غیرحرفه ای نیز از نظر ما مردود است.

سلطانی درباره اعتراض ویسی به عدم تحقق وعده های مالی نیز گفت: نمیدانم علت این صحبت های آقای سرمربی چیست! باشگاه ماهیانه ۱۵ میلیون تومان اجاره خانه او را می پردازد ضمن اینکه آقای ویسی در دو مرحله ۱۵۰ میلیون تومان از فدراسیون فوتبال از محل درآمدهای باشگاه دریافتی داشته است.

مدیرعامل استقلال خوزستان با ابراز تاسف از موضوع اعتصاب بازیکنان تصریح کرد: منبعد بازیکنان هم بخواهند تمرین کنند ما اجازه نمی دهیم. مادامی که سازمان لیگ حق و حقوق باشگاه ما را پرداخت نکند، به لیگ ادامه نخواهیم داد.

او ادامه داد: ما در حوزه فنی از سرمربی خودمان حمایت می کنیم؛ اما دخالت ایشان در حیطه خارج وظایف شان برای ما قابل قبول نیست. ما از نتایج تیم در دو ماه اخیر رضایت داریم؛ ولی ظاهرا آقایان کار کردن در فضای مدیریت محور برایشان جالب نیست.

سلطانی در پایان گفت: اینگونه صحبت کردن آقای ویسی باعث شده مالک باشگاه نیز بی انگیزه شده و از ادامه همکاری با تیم دلسرد شوند. این نمی شود که مالک هم هزینه کند و هم تهمت بشنود.