انتصاب در استانداری؛

سرپرست اداره کل روابط عمومی منصوب شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، سعید رضوانی به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل استانداری خوزستان منصوب شد.
رضوانی روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش را در کارنامه دارد.